Zdeněk Justoň: Ekonomie českého lidu

menu

Zdeněk Justoň Ekonomie českého lidu

  • O hospodaření v naší zemi za dobu posledního tisíce let.

  • Název knihy navazuje na předchozí autorovu práci Ekonomie přírodních národů, tentokrát se však zaměřil na „Český lid “, což je nejen historické vymezení předmětu zájmu, ale také hold etnologickému časopisu s tímto názvem, který vychází od roku 1891. Jestliže v ekonomii přírodních národů šlo především o řešení vztahů mezi přírodou a kulturou v malých polečnostech, potom jejich početnější následníci se už museli zabývat palčivými problémy velké hierarchizované society, ať měla jakoukoliv sociální formu a podobu. Proto se tentokrát pozornost autora přesouvá na vztah přirozenost versus svoboda a sleduje jeho posuny na životě zdejší society za posledních tisíc let.

  • Ilustrace, tabulky, grafy, rejstříky, poznámky.

  • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 145 x 210 mm, 520 stran

  • ISBN: 978-80-7272-857-2, 978-80-7272-858-9 (pdf), 978-80-7272-859-6 (ePub)