Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

LEF (Literární teorie - Estetika - Filozofie umění)

Zeširoka koncipovaná edice soustředíí se na texty z oblasti literární teorie, estetiky a filozofie umění. Jejím cílem je napomoci zaplnit značné mezery ve vydávání děl tohoto zaměření. Jednotlivé tituly budou vybírány z různých jazykových prostředí i dějinných období, některé z nich budou pojednávat o otázkách pro tyto disciplíny aktuální, jiné o poznání jejich historie. Z českých titulů bude edice zahrnovat spíše díla dosud nepublikovaná či původní.