Dauphin
DAUPHIN

Naja Marie Aidtová (*1963)

Patří v Dánsku k velmi ceněným a populárním autorům. Její doménou je lyrika a krátká próza, píše i knihy pro děti. Roku 1991 debutovala básnickou sbírkou Dokud jsem mladá (Så længe jeg er ung) a snad jediným žánrem, jemuž se zatím nevěnovala, je román. Za povídkovou sbírku Pavián (Bavian) získala roku 2008 nejprestižnější skandinávské literární ocenění, Cenu Severské rady. V samotném Dánsku kniha získala nejvýznamnější tamní vyznamenání, Cenu kritiky.

Ani ve svých prózách Aidtová nezapře lyričku a text rytmizuje, chvílemi se věty řinou jako o překot, chvílemi jen spočívají v jisté náladě. Náladě většinou tíživé a ponuré.