Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Jean Baudrillard (*1929)

Francouzský filozof, sociolog a publicista, původním vzděláním germanista, na sebe poprvé upozornil dizertační prací Le systeme des objets (Systém předmětů, 1968). Inspirován R. Barthesem a svým učitelem Lefebvrem publikuje v 70. letech marxisticky laděné kritické studie konzumní společnosti jako Pour une critique de l'économie politique du signe (Ke kritice politické ekonomie znaku, 1972), Le mirnir de la production (Zrcadlo produkce, 1973), L'échange symbolique et la mort (Symbolická směna a smrt, 1976). Na převládající vliv strukturalismu reaguje provokativním esejem Oublier Foucault (Zapomeňte na Foucaulta, 1977). Postupně překonává omezení kladená marxistickým pojetím kritiky a rozšiřuje svou analýzu do značně provokativních a ambivalentních oblastí sexuality a psychoanalýzy, hry a simulace, svádění a strategií De la séduction (O svádění, 1979; česky 1996), Simulacres et simulation (Simulakra a simulace, 1981), Les stratégies fatales (Fatální strategie, 1983). Jeho poslední práce nabízejí radikální kritiku všech tradičních pojmových konstrukcí, jako např. rozlišování dobra a zla - La transparence du mal (Transparence zla, 1990) - či chápání dějin a jejich vztahu ke konečnosti - L'lllusion de la fin (Iluze konce, 1992).