Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

David Benatar (* 1966)

Jihoafrický profesor filozofie a vedoucí Katedry filozofie Univerzity v Kapském Městě. Je autorem řady široce citovaných pojednání o lékařské etice, týkající se zejména tělesných trestů a zneužívání dětí. Přispívá do odborných časopisů, jako je The American Journal of Bioethics, Journal of Applied Philosophy, American Philosphical Quarterly či British Medical Journal. Je autorem kontroverzního titulu The Second Sexism: Discriminiation against Men and Boys (2012) a editorsky se podílel na knihách Ethics for Everyday (2002, Etika pro každodenní život), Life, Death & Meaning: Key Philosophical Readings on the Big Questions (2004, Život, smrt a smysl: Klíčová filozofická četba týkající se velkých otázek) a Cutting to the Core: Exploring the Ethics of Contested Surgeries (2006, Řez do nitra: Zkoumání etiky sporných operací). Česky vyšlo Nebýt či být (Dybbuk, 2013).