Dauphin
DAUPHIN

Miroslav Boček (*1981)

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Básně a povídky publikoval ve Tvaru, Hostu, Psím vínu nebo Literárních novinách. Básněmi zastoupen ve sbornících Reví Mítink (2009) a Nejlepší české básně 2010 (Host). Člen jihočeského sdružení autorů Literární buňka a multikulturního divadelního spolku Barevný děti. Žije v Dobčicích u Českých Budějovic.