Dauphin
DAUPHIN

Martin Brož (*1973)

Narozen v Brně, tamtéž vystudoval Farmaceutickou fakultu na Veterinární a farmaceutické univerzitě, pracuje na Klinice dětské onkologie a žije dosud. Vlastním nákladem vydal sbírku poezie Pod nohy město, za hlavu déšť (2006) a společně s Davidem Kaločem ilustrovaný rukopis Co dnes přežije (2013) Další básně vyšly časopisecky (Host) či ve sborníku poezie Hledání. Kromě poezie se zabývá psaním divadelních her a fejetonů, které publikuje pravidelně na svém literárním webu