Dauphin
DAUPHIN

Nicholas Carr (*1959)

Uznávaný autor píšící o moderních technologiích a jejich vlivu na kulturu. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 2003 knihou Does IT Matter?. Svými názory na ztrátu strategické role informačních technologií ve světě byznysu vyvolal u nadnárodních IT společností velké pobouření. Ve své druhé knize The Big Switch: Rewriting the World, from Edison to Google se zaměřil na ekonomický a společenský vliv cloud computingu, jehož následky přirovnal k expanzi elektrifikace na počátku 20. století. Téhož roku vyšla i v médiích hojně diskutovaná publikace Is Google Making Us Stupid?, v níž otevřeně kritizuje negativní dopad internetu na proces učení, poznávání a myšlení. Česky vyšlo: Skleněná klec, kniha o automatizaci.

www.nicholascarr.com