Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Libor Čech

Mgr. Libor Čech, Ph.D., je absolvent magisterského oboru sociální antropologie na KSV Univerzity Pardubice a postgraduálního studijního programu etnologie na Ústavu etnologie FF UK (Ph.D.). Studoval též perštinu na ICPS Teheránské univerzity. V současné době pracuje v pozici ministerského rady v oddělení mezinárodní ochrany OAMP MV ČR. Libor Čech je autorem monografií Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu (2011) aÍrán a kultura mučednictví: Od zbožnosti k protestu (2016).