DAUPHIN

Łukasz Dębski (*1975)

Oblíbený krakovský autor knížek pro děti. Vystudoval žurnalistiku a politologii na Jagellonské univerzitě. Spolu se svou ženou, výtvarnicí Annou Kaszbou-Dębskou vytvořil řadu dětských knížek a několik animovaných filmů. Je spolumajitelem kavárny Café Szafé v Krakově.

Café Szafé

Łukasz Dębski patří k mladší generaci polských autorů. Básník a spisovatel, jehož život a tvorba jsou spojeny s Krakovem, je znám především jako tvůrce úspěšných knih pro děti. Kromě toho spoluvlastní krakovskou kavárnu Café Szafé, o níž pojednává jeho první próza pro dospělé. Kavárna nabízí hostům možnost posezení ve starých různobarevných skříních, to znamená polských „szafách“. Především je to však jedno z center městského kulturního života. Základním inspiračním pramenem jeho sbírky povídek jsou stálí návštěvníci podniku a historky, které si vyprávějí. Texty tvoří provázaný celek, ale každý obstojí i samostatně. Základním principem vyprávění je odhalování mimořádných událostí a osobností pod nánosem obyčejnosti. Absurdní, „mrożkovské“ situace patří k nejsilnějším stránkám díla, které často osvěžuje čtenáře vtipem a nápaditými jazykovými hříčkami. Kromě Mrożka (ten v knize vystupuje) zde můžeme najít narážky na tvorbu Bruna Schulze, Witolda Gombrowicze a Bohumila Hrabala. Zábavné, proteplené, chvílemi pikantní vyprávění.

Anna Jastrzębska, A2 č. 15, 2009