Dauphin
DAUPHIN

Eva Dragulová (*1983)

Vystudovala bohemistiku a komparatistiku na FF UK. Žije v Praze, pracuje v marketingu a ve volném čase piluje portugalštinu a italštinu. V roce 2008 vydala ještě pod jménem Eva Košinská básnickou sbírku Solný sloup (Literární salon). Miluje literaturu ve všech podobách, čas od času pomáhá několika nakladatelstvím dělat knihy čtivějšími.