Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Tadeáš Dufek

Katedra sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova. V roce 2011 úspěšně zakončil magisterské studium etnologie na FF UK v Praze obhajobou diplomové práce na téma Hnutí Rudá síla: politický aktivismus severoamerických indiánů. V současné době je doktorandem studijního programu Obecná antropologie na FHS UK v Praze s tématem výzkumného projektu Čeští indiáni: Konceptualizace euroindiánství v diachronní perspektivě.