Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Libor Dušek

Katedra sociální a kulturní antropologie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice. Libor Dušek je etnolog a sociokulturní antropolog. Působí jako odborný asistent na Katedře sociální a kulturní antropologie Filozofické Fakulty Univerzity Pardubice. Jeho odborný zájem spočívá zejména v oblasti Vysoké Střední Asie a též v Krkonoších, ale i dalších horských oblastech, kde se věnuje regionálním společensko­‑politicko­‑kulturním tématům souvisejícím nejčastěji s 20. a 21. stoletím.