Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Radoslav Hlúšek

Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Radoslav Hlúšek je docentom na Katedre porovnávacej religionistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa domorodými kultúrami Mezoameriky, predovšetkým nahuaskou kultúrou v Centrálnom Mexiku, kde uskutočnil viacero terénnych výskumov zameraných na problematiku kultu Panny Márie Guadalupskej a na rituálnu krajinu a posvätné hory v domorodom prostredí. Podieľal sa na publikáciách Pestrý svet žitého náboženstva. Náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným (2008), Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico (2009), Subcultures and New Religious Movements in Russia and East­‑Central Europe (2009), Alternatíva, životný štýl, identita? Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú spoločnosť (2010), Santuarios, fiestas patronales, peregrinaciones y turismo religioso (2013), Slnko zemetrasenia. Spiritualita súčasných mexických Indiánov (2015), Původní obyvatelé a globalizace (2021) a iných. Je autorom monografií Nican mopohua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej (2014) a Codex Bratislavensis. Zámorské objavy podľa slovenského prameňa zo XVI. storočia (2001). V roku 2020 pôsobil ako držiteľ Fulbrightovho štipendia pre výskum a prednášanie v USA na Department of Anthropology, University of Wyoming v Laramie. Je hlavným organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie Hľadanie indiánskej Ameriky a zástupcom šéfredaktora časopisu Reviews in Anthropology.