Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Adam Horálek

Katedra sociální a kulturní antropologie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice. Adam Horálek se zabývá výzkumem nacionalismu a etnicity se zaměřením na čínský a taiwanský nacionalismus, antropologie a demografie stárnutí a čínské diaspory. V roce 2019 publikoval knihu Velký čínský národ: nacionalismus s čínskými specifiky, ve kterém shrnul svůj desetiletý výzkum čínského nacionalismu a nacionální politiky. Dlouhodobě se také věnuje výzkumu čínské diaspory, a to především ve střední Evropě. V rámci projektu UNIGOU spolupracoval s kolegy z Brazílie na výzkumu tamní čínské komunity. Od roku 2015 působí na Katedře sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Je studentem docenta Oldřicha Kašpara.