Dauphin
DAUPHIN

James Joyce (1882 Dublin – 1941 Curych)

Irský spisovatel, který jako jeden z prvních experimentoval s literárními možnostmi románu, zejména v rozsáhlých dílech jako Ulysses (1922, č. Odysseus, Argo, 1993), nebo Finnegans Wake (1939, č. fragment Anna Livia Plurabella, Dauphin, 19í6). Ačkoli většinu života prožil za hranicemi Irska (Paříž, Terst, Curych), v jeho díle se objevují živé vzpomínky na život a studium v rodné zemi, např. v povídkách Dubliners (1914, č. Dubliňané, Odeon, 1988), románu A Portrait of the Artist as a Young Man, (1917, č. Portrét umělce v jinošských letech, Odeon, 1983) a také v jeho skromném básnickém díle (kromě sbírky Pomes Penyeach, 1927, vydal knižně pouze sbírku Chamber Music, (1907, č. Komorní hudba, Dauphin, 2000), několik dalších básní zůstalo v rukopise).