Dauphin
DAUPHIN

Josef Kocourek (1909 - 1933)

Expresionista, lyrik, extatik, zběsilec a vizionář, menšinový učitel, přesvědčený socialista, solitér, bohém, palič vlastních děl, svůdce dívek předurčený podle vlastních slov k bláznění a životu bezútěšnému a smutnému, malíř postižený oční vadou, nemocný člověk hazardující se zdravím, ale především básník nadaný schopností doslova spalovat každou vteřinu života.
Vít Ondráček

Narodil se 22.1.1909 v Brdě u Nové Paky. Zemřel 30.3.1933 v Brdě u Nové Paky. Nejdříve studoval na novopacké reálce (1919-1927), kde měl na něj mimo jiné největší vliv profesor Miroslav Jirda. Potom studoval na jičínském učitelském ústavě, který absolvoval v roce 1928. Učil na několika českých menšinových školách v Čechách a na severní Moravě. Již za studií v Nové Pace publikoval v různých časopisech a podílel se na vydávání časopisu studentů reálky v Nové Pace, který měl surrealistický název Ra-ra-Ri-ri. V této souvislosti nelze opomenout přátelství se spolužáky Františkem Grossem, Q. Kociánem i přátelství s Ladislavem Zívrem. V této době již navázal styky s představiteli tehdy módní intelektuální levice, zejména s B. Václavkem. Jeho krátká literární, ale plodná dráha vyvrcholila v poloreportážních prózách, které ukazovaly všechny problémy života během hospodářské krize. Ještě za jeho života vyšlo starší románové zpracování Srdce a v dosti zoufalé zdravotní i finanční situaci vydal svůj román Zapadlí vlastenci 1932. Posmrtně pak vyšly: Kalendář, v němž se obracejí listy, ale potom nastala dlouhá mezera a ticho. Jeho základním problémem, vedle problémů sociálních a nepochopení, byla jeho choroba. Pro takřka vyhrocené sexuální postřehy z jeho deníků, které vyšly pod názvem Extáze v nakladatelství Kruh Hradec Králové, bylo dlouho bráněno ve vydání této knihy. Nakonec byla na trh puštěna, i když se editor této práce Miroslav Jirda, který nešťastně zahynul v roce 1970, vlastního vydání nedočkal. Podstatná část pozůstalosti Josefa Kocourka je uložena ve sbírkách muzea v Šumperku. Základní studie o autorovi napsal vedle M. Jirdy, Jiří Skalička a Z. Filip. Hrob Josefa Kocourka je na půvabném hřbitově směrem od Brda ke Kumburku.
(přejato z www.munovapaka.cz)