Dauphin
DAUPHIN

Kateřina Komorádová (*1982)

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Karlově univerzitě. V oboru psané i rozhlasové žurnalistiky pracovala přes deset let jako redaktorka, šéfredaktorka a překladatelka. V letech 2020–2022 byla ženou v domácnosti a pečující osobou. Nejnovější a zatím poslední sbírka sebraných básní Kniha jihu (2023) představuje autorčinu niternou konfesi z let 2006-2016 věnovanou jejímu rodnému kraji a mamince, in memoriam. Publikuje od roku 2004, zprvu časopisecky (Dobrá adresa, Host, Tvar, Psí víno, Wagon, Britské listy aj.), poté na večerech autorského čtení (Z. Šimůnkové, R. Bulvové) i v městských knihovnách (Praha, Liberec, J. Hradec). Se svými verši se zúčastnila festivalu Dny české a mezinárodní poezie (2008) i literárních soutěží. Její verše jsou zastoupeny v česko­‑italském sborníku Podej mi ruku, radosti moje/Dammi la mano, gioia mia (nakl. Balt­‑East, 2010) a v Almanachu české poezie Řezbáři stínů (2016). Své básně také autorka opakovaně uvedla v rozhlasovém pořadu Mirka Kováříka Zelené peří. Publikované básnické sbírky: Milostné desatero (Balt­‑East, 2009), Den vytažený ze zásuvky (Petr Štengl, 2014), Jak zahradník jablka (AAA, edice Poezie Krušných hor, 2021). Poslední zmiňované básnické sbírce předcházelo v roce 2016 stejnojmenné CD melodramů, básní přednesených za klavírního doprovodu hudebníka O. Fencla.