Dauphin
DAUPHIN

Lucie Kubalíková (*1982)

Narodila se v Brně. Vystudovala fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Žila několik let v zahraničí, zejména v hispanofonních zemích (Mexiko, Argentina, Španělsko) a ve Velké Británii. Po návratu domů vystřídala několik profesí – pracovala jako projektová koordinátorka, lektorka cizích jazyků nebo odborná asistentka na vysoké škole. V současné době se zabývá zejména geomorfologií a ochranou neživé přírody na Ústavu geoniky Akademie věd ČR. Své básně publikovala v Hostu a Tvaru.