DAUPHIN

Slavomír Kudláček (*1954)

Básník a publicista. Vystudoval VŠZ v Praze, obor meliorací a vodního stavitelství. Po několika různých zaměstnáních pracuje nyní v Chrudimi jako památkář regionu. Žije v Pardubicích. V mládí často trampoval po Československu, nyní cestuje jen příležitostně, zejména po Britských ostrovech. Jeho básnickým debutem byla epická skladba Půlnoční země ve sborníku Klíčení (1985). Ve sborníku Prvovýstupy (1989) pak publikoval rozsáhlejší básnickou skladbu Dům z kostí. Následovaly knižní sbírky Hodina amulet (Mladá fronta, Praha, 1994), Balada o Lovětínské rokli (vlastním nákladem), Jiná jména (Ivo Železný, Praha, 1999), Zapomenutá noc (Host, Brno, 2001) a Polesí v nebesích (MAXX Creative communications, Pardubice, 2004). Příležitostně spolupracuje s rozhlasem a publikuje v literárních časopisech. V současné době připravuje v nakladatelství Host sbírku Schůzka v lomu. Pásma a dramatizace jeho textů uvedl Český rozhlas Vltava.