Dauphin
DAUPHIN

Hugo Kükelhaus (1900 – 1984)

Původním povoláním truhlář a tesař, dále pak spisovatel, umělec pedagog. Studoval sociologii a filozofii. Působil též jako grafik a architekt. Zabýval se vztahy mezi životním prostředím a lidskými smysly. Kükelhaus zastávala názor, že naše smysly se horší přímo úměrně moderním technologiím. Nechal vystavět několik školních dětských hřišť na kterých mohou děti prohlubovat své smyslové vnímání fyzickým kontaktem, jeho projekty byly též realizovány na světové výstavě EXPO v Montrealu. V současné době jsou jeho exponáty trvale vystaveny ve „Zkušenostním poli“ v jeho rodném Essenu. Prvotní číslo a gesto je jeho základní teoretickou prací.