Dauphin
DAUPHIN

František Listopad (1921 – 2017)

Básník, prozaik, autor divadelních her, esejista. Sice po roce 1948 odešel z komunistického Československa do Portugalska, ale nikdy nepřestal s českým prostředím spolupracovat a žít s ním v symbióze. Dokazují to mj. jeho návraty do literatury (svými nově vydanými básnickými knihami se zařadil do polistopadové poezie), do světa divadla (přednášel v Brně na JAMU) i do povědomí čtenářů. Není jen klasikem v oblasti poezie (kterou píše striktně v češtině), ale je též autorem portugalsky psaných knih pro děti, prozaikem... Až do konce života byl mimořádně aktivní a zajímal se o dění v České republice. Je tedy nepřehlédnutelnou a významnou postavou české (i portugalské) kultury posledního půstoletí.