Dauphin
DAUPHIN

Vladimír Martinec (*1934)

Po absolvování gymnázia nastoupil jako pomocný dělník do strojírenském průmyslu. Později vystudoval FF UK v Praze a věnoval se výzkumu a ochraně kulturního dědictví. Po přípravě několika rukopisů začal ve stáří publikovat. Dosud vydal básnické sbírky Misa est (Dauphin, 2012), Rodina (Dauphin, 2013), Svět (Dauphin, 2014), Reminiscence (Dauphin, 2017), Zrání (Dauphin, 2017), Romaneto (Dauphin, 2018) a Láska (Dauphin, 2019).