Dauphin
DAUPHIN

Henry Miller (1891 – 1980)

Významný americký spisovatel, autor řady celosvětově uznávaných románů (mimo jiné Obratník Raka, Obratník Kozoroha, Sexus, Plexus, Nexus, Tiché dny v Clichy), esejů a dalších teoretických prací. Ve svých dílech se snažil zachytit smyslové prožitky a odtabuizovat intimní sféru, což ho dle některých ktitiků dovedlo až na hranici pornografie. Jeho díla byla zejména zpočátku označována za nemravná, vulgární, urážlivá a kazící výchovu mládeže a nesměla až do poloviny 50. let v USA vycházet.