Dauphin
DAUPHIN

Ondřej Pivoda (*1987)

Narozen v Brně. Je bakalářem etnologie a religionistiky na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity (dále jen FF MU), magistrem etnologie na FF MU. Publikoval překlad Oloncha o Ňurgunu Booturovi.

Od roku 2014 je doktorandem v Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU, vyučuje srovnávací mytologii a jazyky severní Asie a Ameriky.

V roce 2015 se zúčastnil Mezinárodní konference srovnávací mytologie v Toruni, kterou pořádala International Association for Comparative Mythology.

V roce 2018 publikoval sérii lingvistických článků v časopise Živa.