Dauphin
DAUPHIN

Libor Prudký (*1944)

Absolvent VŠE 1966, mimořádné studium FF UK. Od roku 1969 „vysunut“ mimo akademickou půdu. V letech 1989 – 1992 Republikové koordinační centrum Občanského fóra a později Občanského hnutí. Od r. 1992 do r. 2000 odborné vedení agentury pro sociologické výzkumy, 1993 – 2000 výuka sociologie na Technické univerzitě v Liberci, od r. 2000 do roku 2020 výuka sociologie na Fakultě humanitních studií UK, řada výzkumů a projektů, především v CESES (Centrum pro sociálně-ekonomické strategie při FSV UK). Odborné publikace – dvanáct knih, kolem 50 dalších odborných studií a desítky drobných textů (pro Svobodnou Evropu, pro řadu elektronických časopisů apod). Jádro výzkumů věnováno hodnotám ve společnosti, problematice bezdomovectví a dalším podobám anomie.

Ještě ženat, tři dospělé děti.

Vlastně od puberty dosud píše také „krátké řádky“. Tato knížečka je první sbírka pro tisk. Prvotina v sedmasedmdesáti letech...