Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. (*1938)

Je původním vzděláním fyzik. Mnoho let byl vědeckým pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Zabýval se hlavně mechanickým chováním polymerních materiálů. Tento obor také přednášel na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde stále působí jako externí profesor. Externě působí také na Technické univerzitě v Liberci. V posledních letech a zejména po odchodu do důchodu se věnuje takzvané molekulární gastronomii, netradiční mezioborové nauce na rozhraní mezi fyzikální chemií potravin a praktickým uměním kuchařským. Tento obor v minulých letech přednášel posluchačům Vysoké školy hotelové v Praze 8 i na jiných místech. Toto je jeho první a zatím jediná kniha s gastronomickou tematikou.