DAUPHIN

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (*1958)

Je suburbánní obyvatel, profesí pak biolog. Svého času důkladně zpracoval většinu křoví v Česku. I dnes se věnuje hlavně rostlinné sociologii, ale také cenogenezi, reliktům a neofytům, dynamice krajiny v holocénu a kulturně-naturálním jevům a procesům, (zejm. nové divočině, suburbii, postrustikální krajině, nepřírodním biotopům). Krom textů nadobro již odborných je autorem eseje Krajina jako interpretovaný text a spoluautorem knih Biologie krajiny a Krajina a revoluce. Vzácně publikuje v časopisech Vesmír a Analogon. Když se mu podaří něco divného zazpívat nebo uvařit, cítí zřejmé zadostiučinění. Je-li však pokládán za blba, smutně souhlasí, což prý není ani ze skromnosti, ani z pokrytectví.