Dauphin
DAUPHIN

Roger Scruton(1944 – 2020)

anglický filozof a vysokoškolský pedagog, publicista, romanopisec a autor dvou oper. Na svém kontě má více než 50 knih. Jeho hlavní doménou je politická filozofie a estetika. Ve svých textech a přednáškách rozvíjel a propagoval myšlenky konzervatismu. Boris Johnson reagoval na jeho smrt slovy: Ztratili jsme největšího moderního konzervativního myslitele — nejenže měl kuráž říkat, co si myslí, ale říkal to krásně. Scruton měl silný vztah k českému prostředí. Od roku 1979 podporoval československý disent, navštěvoval Československo a dokonce se naučil česky. Prezident Havel mu udělil medaili Za zásluhy. Mezi Scrutonova nejvýznamnější díla patří The Meaning of Conservatism (1980, česky jako Smysl konzervatismu, 1993), Sexual Desire (1986), The Aesthetics of Music (1997, slovensky jako Hudobná estetika, 2009) a How to Be a Conservative (2014, česky jako Jak být konzervativec, 2021).