Dauphin
DAUPHIN

Jindřich Štreit (*1946)

Narozen ve Vsetíně na Valašsku. Vystudoval gymnázium v Rýmařově a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde pedagogicky působil v letech 1991–2003, se v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku. Připravil více než 780 autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 23 knih, je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách a bylo o něm natočeno několik filmů. Žije v Sovinci.