Dauphin
DAUPHIN

Jean-Yves Tadié

Působí jako profesor literatury na pařížské Sorbonně. Je editorem Hledání ztraceného času v knižní řadě Bibliotheque de la Pléiade a sám napsal knihy Proust et le roman, Lectures de Proust a Proust. Jako odborník v oblasti literárních žánrů rovněž napsal Le récit poétique, Le roman d'aventures, La critique littéraire au XX. Siecle a Le roman au XX. Siecle.

V nakladatelství Gallimard řídí soubory Folio Classique a Folio Théatre.