Dauphin
DAUPHIN

Philippe Raymond-Thimonga (*1959)

Francouzský spisovatel a básník narozený v Paříži. Vystudoval psychologii a kromě románů a básnických textů složil i libreto k oratoriu Oslava neviditelných pro soubor Percussion de Strasbourg (1992). Pravidelně spolupracuje s literárními a básnickými revuemi a dvě z nich, L´Atelier du roman a Nu(e), mu věnovaly celé číslo. Většinu času pobývá v Paříži, kde vyučuje společenské vědy, rád ovšem tráví dlouhý čas na cestách.

Dosavadní autorovo dílo: Abel des Landes, 1988 (Abel ze stepí), L´Éternité, de temps en temps, 1990 (Čas od času věčnost), Resemblances, 1997 (Podobnosti), Domino, 2006.

V roce 2002 vydalo nakladatelství Dauphin Thimongův text Podobenství, překlad novely Mezi krajinami je pozoruhodný už tím, že vychází dříve než francouzský originál.