Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Amos Tutuola (*1920)

První vydání Tutuolovy novely Piják palmového vína v roce 1952 se obešlo bez jakýchkoli údajů o autorovi – v té době naprosto neznámém prozaikovi odkudsi z Afriky. Úspěch prvotiny s sebou však přinesl pochopitelný zájem o jeho osobu. Amos Tutuola, příslušník více než čtyřmilionového kmene Jorubů, se narodil roku 1920 v Abeokutě, jednom z velkých měst v Nigérii. Dostalo se mu křesťanského vzdělání (oba rodiče byli křesťané) ve škole Armády spásy. Vyučil se měditepcem, ale prošel řadou nejrůznějších zaměstnání.

Tutuolovy knihy jsou plné odkazů na domorodou mytologii, na lidové vyprávění – to vše slýchal v dětství, zároveň však k těmto základům přidává svou ničím neomezenou fantazii. Vytváří variace na původní folklorní materiál, ale jde ve své tvorbě ještě dál. Do svých příběhů vkládá i reálie našeho věku, čímž pak vzniká zcela osobitý svět plný neočekávaných setkání. Velký úspěch Pijáka palmového vína vedl k napsání dalších knih, z nichž stojí za zmínku především Můj život v buši duchů (1954), kde se již obžerné orgie fantazie rozjíždějí naplno. Ač svá díla psal anglicky, odchylky od „ostrovní“ podoby angličtiny dávají Tutuolovým knihám další rozměr, který svým zvláštním kouzlem rovněž přispěl k jejich světovému úspěchu.