Dauphin
DAUPHIN

Miroslav Černý (*1977)

Vysokoškolský učitel, lingvista a antropolog. S problematikou revitalizace jazyků a kultur se dále seznamoval během výzkumných pobytů v Tromsø a Darwinu. Zájem o menšinové populace světa promítl do dlouhé řady učebních, odborných i populárně-naučných textů (mj. Homo loquens: Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie, 2009; Pátá rovnoběžka: Přírodní národy Asie, Afriky a Ameriky, 2011; Poselství prachu: Mýty a legendy Šošonů, 2013; Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book, 2015). Kromě Antarktidy cestoval po všech kontinentech.