Dauphin
DAUPHIN

Michaela Šetlíková

pochází z rodiny s dlouholetou kulturní tradicí. Móda a životní styl byly součástí její výchovy a výrazně ji ovlivnily a ovlivňují stále. V letech 1990–1996 žila částečně v USA, ve Washingtonu D. C. a v N. Y .C, kde patřila k diplomatickému sboru, pracovala na poli kulturním, a mohla tak porovnávat různé životní styly a získávat vhled do jiné kultury. Ve Spojených státech pracovala mj. na State Departmentu, Washington, D. C., ale především ve Smithsonian Institutu, kde se podílela na akcích v sekci „cestujících výstav“. Spolupracovala i se soukromými galeriemi, třeba s Guggenheimovým muzeem v New Yorku. V Čechách pracovala v 80. letech v Uměleckoprůmyslovém muzeu v oddělení textilu, což jí umožnilo nahlédnout do dobových materiálů. Její zájem je v této oblasti spíše antropologického rázu. Vývoj oděvu, jímž se zabývala ve své doktorandské práci, ji zajímá z hlediska kulturně-historického a sociálního. Píše úvodní slova k výstavám, scénáře ke kulturním pořadům atd. V současné době spolupracuje s galeriemi a s aukčními domy, kde vykonává kurátorsko-konzultantskou činnost. Přednáší na FF UK. V současnosti žije a pracuje v Praze.