Dauphin

menu

Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini – určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat – domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

detail knihy

In Koli Jean Bofane Konžská matematika

Vyšlo 28. 12. 2023
 • In Koli Jean Bofane nám podává zprávu o tom, že srdce temnoty je po sto letech stále temné. Přesto je jeho svět jasný a snadno propočitatelný, obzvláště pomocí matematiky. Ta se stává v rukou hlavního hrdiny nebezpečnou zbraní v boji se zkorumpovanými vládci, jejich noshledy a nástrojem vytoužené spravedlnosti.

 • ISBN: 978-80-7645-518-4
 • Cena: 388 291 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Miloš Gerstner Hory dávají chléb - zlomek kroniky hor

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Román známého písmáka ze starých Krkonoš vypráví osudy a strázně horalů na počátku průmyslové revoluce, která zásadně změnila rytmus jejich životů.

 • ISBN: 978-80-7645-514-6
 • Cena: 368 276 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Vladimír Martinec Suita

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Jedenáctá sbírka bytostného milostného civilisty a nejstaršího básníka Dauphinu (ročník 1934)

 • ISBN: 978-80-7645-522-1
 • Cena: 268 201 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

David Deutsch Předivo reality

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Davida Deutsche "teorie všeho" – ta definuje realitu propletenou v předivu mnoha světů, je to realitu univerzálně propočitatelnou, ve které je zaručena možnost korigovat chyby a vyvíjí se podle principů evoluce.

 • ISBN: 978-80-7645-428-6
 • Cena: 568 426 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Vojtěch Kinter Patrný rub věci

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Prvotina pražského básníka nejmladší generace, svěží nové slovo v novém vnímání světa poesie

 • ISBN: 978-80-7645-510-8
 • Cena: 268 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Jan Polkowski Hořká hodina

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Život a dílo Jana Polkowského patří mezi ty, jež charakterizujeme jako „neobyčejné“. Jeho poezie psaná střídmým a současně jinotajným jazykem patří k nejzajímavějším polským literárním počinům konce 20. století.(J. M. R.)

 • ISBN: 978-80-7645-498-9
 • Cena: 368 276 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

George Steiner Jazyk a ticho, eseje o jazyce, literatuře a nelidskosti

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Tato kniha se primárně zabývá jazykem – jazykem a politikou, jazykem a budoucností literatury, jazykem a úklady totalitních režimů, jazykem a kulturním úpadkem, jazykem a ostatními způsoby sdělování významu (hudba, překlad, matematika), a konečně: jazykem a tichem. Co se děje s jazykem, je­‑li ve službách totalitních režimů, je­‑li využíván k obhajobě jejich zvěrstev a vražedných lží? A jak se na něm podepisují poměry západní masové, na konzum orientované demokracie s dominantními postuláty kulturního průmyslu? Jsme v současnosti svědky konce dějinné fáze, jež se vyznačovala dominancí verbálního vyjadřování a klasické gramotnosti? Jsme svědky fáze všeobecného úpadku jazyka, fáze, kdy od slova a klasické gramotnosti přecházíme k „postlingvistickým“ formám a k částečnému tichu? To jsou otázky, na něž se v těchto textech pokouším nalézt odpověď, nebo na ně přinejmenším obrátit pozornost. G. S.

 • ISBN: 978-80-7645-502-3
 • Cena: 468 351 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Vít Kolmačka Tam daleko za řekou velký dům

Vyšlo 25. 11. 2023
 • Druhou básnickou sbírku autor rozdělil do čtyř oddílů. V první části vstupuje do uzavřeného světa ústavu, kde přibližuje existenci člověka s mentálním handicapem. V druhém oddíle nahlíží na dané téma také z duchovní roviny. V třetí části nabízí dva odlišné pohledy na vnímání světa, a to nejen v syntéze. Závěrečný oddíl se zaměřuje na životní bilancování.

 • ISBN: 978-80-7645-490-3
 • Cena: 268 201 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Petr Mazanec Podzimní chodec

Vyšlo 25. 11. 2023
 • Třicet let od napsání ústředních veršů sbírky Jarní chodec (Dauphin 2009) vychází Petru Mazancovi sbírka s názvem Podzimní chodec. Je to jeho devátý soubor, nakladatelství stále stejné.

 • ISBN: 978-80-7645-494-1
 • Cena: 268 201 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Paul Leppin Růže, vrány

Vyšlo 25. 11. 2023
 • První souborné vydání poesie Paula Leppina, vyvoleného pěvec bolestně mizící staré Prahy, umělce, který považoval citovou rozpolcenost člověka za hlavní příčinu veškerého zla, byl slovy Maxe Broda poety christianissimuse.

 • ISBN: 978-80-7645-473-6
 • Cena: 468 351 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Filip Zrno Vřesen

Vyšlo 25. 11. 2023
 • Imaginativní novela, mezi jejímiž magnetickými poli se setkává svoboda se smrtí na pitevním stole slasti.

 • ISBN: 978-80-7645-481-1
 • Cena: 268 201 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Vojtěch Landa Šel jsem dolů po Krymské a spatřil verš

Vyšlo 25. 11. 2023
 • Druhá sbírka brno-pražského básníka, civilní generační výpověď o momentálním stavu světa od Krymské až po Zelňák.

 • ISBN: 978-80-7645-506-1
 • Cena: 268 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Stanislav Křeček, Ján Čarnogurský, Zdeněk Koudelka, Jozef Jurík, Dalibor Jurášek, Michal Semín, Michal Ševčík, Lenka Fuchsová, Jozef Lysý, Anna Hogenová, Ivo Budil, Oskar Krejčí, Petr Hampl, Vlastimil Veselý, Petr Drulák, Adam Votruba, Dominik Forman, Ilona Švihlíková, Martin Muránský Lidská práva

Vyšlo 21. 11. 2023
 • Lidská práva – měla zaručovat svobodu jednotlivce před zvůlí vlád a korporací.

 • ISBN: 978-80-7645-477-4
 • Cena: 478 359 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Thomas Merton OCSO Sedmistupňová hora

Vyšlo 25. 10. 2023
 • Autobiografie a to především duchovní amerického trapistického mnicha usilujícího o porozumění s východními náboženstvími.

 • ISBN: 978-80-7645-461-3
 • Cena: 468 351 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Jan Antonín Pitínský Bratři Biglinové na dvojskifu

Vyšlo 5. 10. 2023
 • Bratří Biglinové na dvojskifu je textová feérie na pomezí hájemství poesie a prózy.

 • ISBN: 978-80-7645-453-8
 • Cena: 268 201 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Martin Mařík Olympos Mons: Privátní genocida

Vyšlo 7. 9. 2023
 • Kniha Olympos Mons: Privátní genocida, je autorovou prvotinou, ukázka z ní vyšla v roce 2021 v Revolver Revue pod titulkem Imago. Kratší povídky poté publikoval například v literárních časopisech Tvar či Pandora.

 • ISBN: 978-80-7645-449-1
 • Cena: 248 186 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Lali Michaeli Mešuge dům

Vyšlo 7. 9. 2023
 • Mešuge dům je nejen intimní vyznání ženy–básnířky ale i metafora Érecu, obraz židovského státu, domova, jenž je sice bezpečným, familiárním zázemím, jehož existence je však neustále ohrožena, zevnitř i zvenku.

 • ISBN: 978-80-7645-469-9
 • Cena: 268 201 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Vladimír Martinec Míjení

Vyšlo 3. 8. 2023
 • Jedenáctá sbírka bytostného milostného civilisty a nejstaršího básníka Dauphinu (ročník 1934)

 • ISBN: 978-80-7645-445-3
 • Cena: 248 186 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Tomáš Boukal, Libor Čech, Miroslav Černý, Tadeáš Dufek, Libor Dušek, Marek Halbich, Radoslav Hlúšek, Adam Horálek, Martin Chochola, Jana Jetmarová, Jan Kapusta, Pavel Marek, Klára Perlíková, Petra Ponocná, Arthur Reis, Tomáš Retka, Martin Soukup, Lívia Šavelková Na křídlech aztéckého orla

Vyšlo 3. 8. 2023
 • Sborník spřízněných autorů vycházející u příležitosti životního jubilea přední osobnosti české iberoamerikanistiky, historie a etnologie – Oldřicha Kašpara

 • ISBN: 978–80–7645–408–8
 • Cena: 428 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
detail knihy

Jan Vozka Tygře, tygře

Vyšlo 3. 8. 2023
 • Kniha z rodu povídek Jana Balabána. Mihotavé záznamy dávné slávy a patřičnosti s nadhledem i ironií zachycující třpytivost našich životů. Postavy, které potkáváme denně na ulicích, ale nic o nich nevíme, naše strachy a pocity, které mizí nebo v hlubině setrvávají. Ach Tygře, tygře!

 • ISBN: 978-80-7645-457-6
 • Cena: 248 186 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Jitka Světlíková Nikoho ničeho

Vyšlo 6. 7. 2023
 • Již šestá sbírka básnířky publikující pod dvěma jmény Světlíková/Stehlíková.

 • ISBN: 978-80-7645-440-8
 • Cena: 248 186 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Vít Janota Kdyby houby měly klouby

Vyšlo 1. 6. 2023
 • Zcela autorská kniha emeritního básníka města Prahy tak, jak ji sepsal a vyhotovil, včetně písmenek, obrázků a typografie... ...aby děti měly radost.

 • ISBN: 978-80-7645-376-0
 • Cena: 368 276 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Michaela Šetlíková Pánové a gentlemani

Vyšlo 4. 5. 2023
 • Průvodce pánskou elegancí nejen pro dámy, elegancí oděvu, doplňků, stylu, ducha...

 • ISBN: 978-80-7645-393-7
 • Cena: 268 201 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Alena Anežka Gajdušková Uchováváme potraviny bez elektrické energie,podle receptů našich babiček

Vyšlo 4. 5. 2023
 • V této knize se dozvíme jak nejlépe: skladovat ovoce, zeleninu, brambory, obilniny, mouky, luštěniny, olejniny, rýži, trvanlivé pečivo, uchovávat máslo a sádlo, konzervovat vejce, sterilovat ovoce, zeleninu a houby, ale i ovocné a zeleninové nápoje, máslo, mléko, ořechy, luštěniny, masné výrobky i hotové pokrmy, a to vše v domácích podmínkách. Závěrečná část je věnována uchovávání slunce a tepla našich sadů – výrobě destilátů a likérů.

 • ISBN: 978-80-7645-432-3
 • Cena: 368 276 Kč | Sleva: 25%
detail knihy

Miloš Doležal Trnem rejnoka

Vyšlo 4. 5. 2023
 • Autor oceněný cenou Kniha roku Magnesia litera 2023 za sbírku Jana bude brzy sbírat lipový květ

 • ISBN: 978-80-7645-436-1
 • Cena: 268 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný