Lipnický listář

menu

Lipnický listář

Vyšlo 18. 6. 2018
  • Příležitostný krásný tisk historický listin zachycující 650 letou historii obcí Lipnice a Markvartce.

  • Na základě archivních listin kniha dokumentuje třísetletou historii obce od vrcholného středověku do počátků novověku. Autoři při přípravě publikace vycházeli zejména ze zápisů Zemských desek brněnských, ze souboru stavovských listin a z dalších historických pramenů.

  • Uvedené historické listiny, převážně právního charakteru, rovněž zajímavě dokumentují 650 letou písemně doloženou tradici rybníkářství v obci a okolí.

  • K vydání připravili Jiří Pejša a Tomáš Slavický.

  • Náklad 100 ks, V2 sametové lamino chlopně, 208 x 208 mm, 94 stran

  • ISBN: 978-80-7272-000-2, 978-80-7272-001-9 (pdf), 978-80-7272-002-6 (ePub), 978-80-7272-003-3 (Mobi)
  • Cena: 348 261 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%