DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini - určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat - domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Novinky

pátek 12. května 2017

Čestné uznání pro Miroslava Černého

V rámci veletrhu Svět knihy udělily město Jaroměř-Josefov, Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu Egona Ervína Kische Čestné uznání Miroslava Ivanova pro autory do 39 let panu Miroslavy Černému za knihu Slovem svět – příběhy mizejících jazyků.

Gratulujeme!

pátek 12. května 2017

Regionální cena pro Jana Řehounka

V rámci veletrhu Svět knihy udělily město Jaroměř-Josefov, Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu Egona Ervína Kische Regionální cenu Miroslava Ivanova panu Janu Řehounkovi za knihu Nymburk literární.

Gratulujeme!

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Rudyard Kipling  Něco o mém životě (pro přátele známé i neznámé)

Vychází 24. 4. 2017
 • Vlastní životopis britského velikána, prvního anglicky píšícího nositele Nobelovy ceny za literaturu

 • Něco o mém životě (pro přátele známé i neznámé) je Kiplingova poslední kniha, začal ji psát zhruba půl roku před smrtí. Je to kniha milých vzpomínek, která vrhá zajímavé světlo na jeho život a práci. Začíná popisem dětství v Indii a poté v Anglii, kam ho rodiče – jak bylo tehdy obvyklé – poslali do školy už v pěti letech. Líčí svá školní léta, novinářskou práci a první literární pokusy v Indii a poté začátek úspěšné kariéry v Anglii. Zmiňuje rozličné drobné příhody a události, které měly vliv na jeho díla. Poutavě popisuje svá setkání s mnoha pozoruhodnými lidmi, např. se svým strýcem, malířem Burne-Jonesem, bratrancem a pozdějším ministerským předsedou Stanley Baldwinem, jihoafrickým politikem C. Rhodesem či americkým presidentem T. Rooseveltem. Kiplingovi čtenáři nepochybně ocení ty části vzpomínek, v nichž se autor rozepisuje o své spisovatelské metodě. Dovědí se tak, jakým způsobem vznikala Kiplingova nejznámější díla.
  Kniha Něco o mém životě dosud nebyla do češtiny přeložena.

 • Přeložil Rudolf Chalupský.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 205 mm, 298 stran

 • ISBN: 978-80-7272-789-6, ISBN: 978-80-7272-790-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-791-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Martinec  Reminiscence

Vychází 7. 4. 2017
 • Civilní poesie o lásce, zpověď či reminiscence.

 • Náklad 300 ks, V2, 110 x 200 mm, 72 stran

 • ISBN: 978-80-7272-807-7, ISBN: 978-80-7272-809-1 (ePub), ISBN: 978-80-7272-808-4 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Roland Paulsen  Zahálka v práci aneb Rukoveť pracovního simulantství

Vychází 5. 4. 2017
 • Ve zběsilém tempu současných pracovišť směřuje řada zaměstnanců k vyhoření. Pro jiné zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout. Obojí zdárně popisuje tato studie každodenní ekonomie o smyslu práce a boje o čas.

 • Lidé zmiňovaní na těchto stránkách jsou bezpochyby velmi zaneprázdnění, po většinu času však jejich zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout, než ve vrhání se do její náruče. Paulsen si je plně a hluboce vědom způsobu, jímž představuje „pracovní simulantství“ mocnou kritiku dominantního diskurzu práce jakožto univerzálního všeléku.

 • Zatímco mnoho lidí tráví v práci stále více času, odhadují mezinárodní statistiky, že průměrný zaměstnanec věnuje každý den přibližně dvě hodiny aktivitám, které s pracovní náplní vůbec nesouvisejí. Jak je to možné a co nás vede k tomu, že se práci vyhýbáme? Ve své provokativní knize zkoumá Roland Paulsen pracovní nekázeň. Zabývá se především fenoménem „pracovního simulantství“, které definuje jako čas, během něhož se lidé v práci věnují svým osobním záležitostem. Autor se zaobírá nejrůznějšími vysvětleními, od nedostatku pracovní činnosti až po vědomé bojkotování pracovní náplně. Vychází z široké základny materiálu získaného rozhovory i rozsáhlým empirickým výzkumem, používá kvantitativní i kvalitativní data pro předložení konkrétní analýzy různých způsobů, jimiž si zahálka našla své místo na moderních pracovištích. Kniha nabízí nové pohledy na subjektivitu, racionalitu i vyhýbání se práci a zaujme nejen vědecké pracovníky, nýbrž i studenty sociologie práce, teorie organizací či řízení lidských zdrojů.

 • Přeložila Lucie Nováková.

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm, 348 stran

 • ISBN: 978-80-7272-471-0, ISBN: 978-80-7272-572-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-573-5 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Nicholas Carr  Nebezpečná mělčina - Jak internet mění náš mozek

Vychází 24. 3. 2017
 • Hlubokého zamyšlení nad fenoménem internet, zamyšlení jak internet mění náš pohled na svět, způsob našeho uvažování, priority našich rozhodnutí a v neposlední řadě struktury našich mozků. Budou naše děti přemýšlet stejně jako my?

 • Interaktivní charakter internetu nám nabízí mocné nástroje pro vyhledání informací, vyjadřování se a konverzování s druhými. Taky z nás dělá laboratorní krysy, které si neustálým mačkáním páky zajišťují alespoň malý přísun granulek v podobě společenské a intelektuální potravy.

 • Titul Nebezpečná mělčina se stal bestsellerem a v roce 2011 se dostal mezi finalisty na Pullitzerovu cenu v kategorii Literatury faktu. Carr názorně ukazuje, jak nové technologie mění způsob lidského myšlení a jednání. Uznává, že internet přinesl celou řadu pozitivních aspektů, ale vybral si nemilosrdnou daň v podobě poskytování roztříštěných informací, neschopnosti vnímat kontext, rozumět obsahu, soustředit se či informace hlouběji zpracovávat. Ke změně nedochází pouze na mentální úrovni, ale bohužel i v samotné struktuře lidského mozku. Historicko-vědecké důkazy prokazují, že změna struktury mozku je reakcí na zkušenosti. Technologie, které používáme dnes k hledání, ukládání a sdílení informací nás však od tohoto přirozeného vývoje odklánějí. Oproti tištěné knize, která vybízí ke koncentraci a hlubokému zamyšlení, umožňuje internet rychlé a roztěkané vyhledávání informací z mnoha zdrojů. Díky němu jsme rychlí a výkonní, máme optimalizovanou výrobu a spotřebu, texty dokážeme zběžně prolétnout a vytáhnout z nich jen potřebné informace, ale ztrácíme schopnost koncentrace, rozjímání a reflexe.

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm, 398 stran

 • ISBN: 978-80-7272-780-3, ISBN: 978-80-7272-781-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-782-7 (ePub)
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)

Jan Řehounek  Nymburk literární

Vychází 24. 3. 2017
 • Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Kaplanka.

 • Literární průvodce města Nymburk nám toto půvabné polabské městečko představuje nejen optikou jeho nejslavnějšího spisovatele Bohumila Hrabala.
  První část knihy se věnuje tématu Nymburk ve starší české literatuře vychází ze zmínek ve středověkých kronikách, představuje místní humanistické básníky a spisovatele, připomíná lidovou slovesnost a přes období národního probuzení se dopracuje až k literárnímu životu ve městě v první polovině 20. století.
  Druhá část nazvaná Ulicemi města za literáty je lierární průvodce městem s více jak sedmdesáti zastaveními doplněnými dalšími medailony třiceti autorů. Zajímavými zastávkami jsou místní tiskárny, knihovna, divadlo, muzeum, nakladatelství...
  Třetí část s názvem I současný Nymburk literárně žije nejprve představí současný literární a kulturníživot a posléze uvede 25 literárních autorů narozených po roce 1945.

 • Sepsal, sestavil a všemi náležitostmy vybavil Jan Řehounek.

 • Náklad 500 ks, V2 chlopně matné lamino, 170 x 170 mm, 296 stran

 • ISBN: 978-80-7272-798-8, ISBN: 978-80-7272-799-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-800-8 (ePub), ISBN: 978-80-87523-17-9 (Kaplanka), ISBN: 978-80-87523-18-6 (pdf) (Kaplanka), ISBN: 978-80-87523-19-3 (ePub) (Kaplanka)
 • Cena: 380 Kč (včetně DPH 10%)

Georges Balandier  Karneval zdání (Rozprava o řeči)

Vychází 11. 1. 2017
 • „Esejistická“ kniha tohoto slavného antroploga analizuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny rečových paradigmat a jejich fatální následky na naše bytí, tedy zrod globalizace ekonomie, numerizace reality a všeobecné rozšíření informatiky znamenající nástup současnosti, tedy jeho slovy „Velké transformace“.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu iLiteratura.cz.

 • Přeložil a doslovem vybavil Martin Hybler.

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 288 stran

 • ISBN: 978-80-7272-801-5, ISBN: 978-80-7272-802-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-803-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Michal Maršálek  Slunce bez pohybu

Vychází 19. 12. 2016
 • Krásný tisk finalisty Magnesii litery 2015 a mimoto vynikajícího básníka graficky vyhotovený a kresbami doprovozený Lukášem Tůmou .

 • Písmo František Štorm.

 • Grafický papír.

 • Náklad 300 ks, V2 chlopně, 156 x 191 mm, 80 stran

 • ISBN: 978-80-7272-792-6, ISBN: 978-80-7272-794-0 (ePub), ISBN: 978-80-7272-793-3 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Vít Janota  Uličnice

Vychází 19. 12. 2016
 • Bibliofilské vydání poesie uličního putování Prahou pražského chodce, běžce a básníka.

 • Obálka a grafická úprava Miloslav Moucha, Dauphin.

 • Fotografie autor.

 • Náklad 300 ks, 210 x 297 mm italská vazba, 22 stran

 • ISBN: 978-80-7272-768-1, ISBN: 978-80-7272-769-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-770-4(ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)