DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Z nových titulů...

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Simona Racková  Tance

Vyšlo 14. 10. 2015
 • Tance nabízejí básně autorky, která má muže, děti, zahradu, přítelkyně, své stesky i transy, která dovede prožívat barvy a složitosti světa a zaujatě, přitom čitelně o nich psát.

 • Ukázku z této knihy přináší literární.cz.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu Čítárny.

 • Fotografie Jan Horáček.

 • Náklad 300 ks, V2, 130 x 208 mm, 88 stran

 • ISBN: 978-80-7272-741-4, ISBN: 978-80-7272-743-8 (ePub), ISBN: 978-80-7272-742-1 (pdf)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Ladislav Zedník  Město jeden kámen

Vyšlo 12. 10. 2015
 • Knihu básníka jehož objev bude objevem.

 • Ladislav Zedník ve sbírce Město jeden kámen mluví uvolněněji i osobněji než dřív, zároveň jej neopouští formální virtuozita. Zedník jako jeden z prvních básníků své generace pochopil, jak důležité je vytvářet pro své básně mytologický rámec. Ve sbírce rozvíjí svůj osobní časoprostor pomocí potutelného mýtu. Autor se vrací ke klíčovým okamžikům dětství a dospívání. Podstatnou roli hraje původní profese: paleontologie. V knize nacházíme bizarní každodenní prostory jako je „podolský plavečák“ nebo „cementárna Radotín“. Jindy se zas propadáme do magického světa, v němž za každou vesnicí může ležet přímořský atol. Básně se nebojí odborných termínů. Výsledkem ale není odtažitá „vědecká“ lyrika, nýbrž uvolněná a sebevědomá poezie, která se nebojí stavět na hlavu zažitá poetická klišé a vytvářet z nich novou kvalitu.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu Literární bašta.

 • Fotografie Jan Horáček a František Bína.

 • Náklad 300 ks, V2, 130 x 208 mm, 100 stran

 • ISBN: 978-80-7272-734-6, ISBN: 978-80-7272-736-0 (ePub), ISBN: 978-80-7272-735-3 (pdf)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Petr Mazanec  Osmý sešit

Vyšlo 12. 10. 2015
 • Intimní sbírka intimních básní prodchnutých vírou, venkovem, moudrostí. Svou skromností a civilností výjimečný jev na české poetické scéně.

 • Fotografie Jan Horáček a František Bína.

 • Náklad 300 ks, V2, 110 x 200 mm, 100 stran

 • ISBN: 978-80-7272-707-0, ISBN: 978-80-7272-709-4 (ePub), ISBN: 978-80-7272-708-7 (pdf)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Petr Bláha  týdenní předčasnosti

Vyšlo 10. 12. 2015
 • Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát a přesto konec světa nenastal.

 • Kniha týdenní předčasnosti je průhledem do soukromě vnímaných událostí jednoho roku, který se lišil od ostatních tím, že byl předznamenán předpovědí konce světa. Autor tuto zvláštnost rozehrává do obecnějších dějinných perspektiv, z jejichž nadhledu prochází běžnými životními situacemi. V jeho pravidelných záznamech se tak tyto situace dotýkají něčeho, co zaměstnává lidskou mysl bez ohledu na senzační předpovědi. Odhaluje se tím mimo jiné i potřeba si takové předpovědi dopřávat. Konec světa se totiž v křehkých dotecích prolíná s obavami, jejichž zdrojem jsou jakékoliv méně nápadné konce. Uvědoměním těchto okolností vzniká zvláštní paradox. Ukazuje se, kolik událostí se dokáže podivně zahrotit, přestože se nestalo to, co se očekávalo. Možná právě z toho důvodu, že se již předem mnohem spíše očekávalo, že se nic nestane. Lidské pohrávání ale naráží na hrozby dějinných vyústění. Také jejich převleky se stávají součástí běžného prožívání, i když se zdá, že jsou pokaždé nějak předčasné.

 • Náklad 500 ks, V2, 193 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 978-80-7272-697-4, ISBN: 978-80-7272-699-8 (ePub), ISBN: 978-80-7272-698-1 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Irene Nigg  Místa, jež mají jména jen v nás

Vyšlo 26. 8. 2015
 • Místa, jež mají jména jen v nás
  jsou básně v próze,
  jsou zápisky snů,
  jsou přírodní lyrikou v rytmu ročních období,
  jsou knihou něžné sexuality,
  jsou knihou něžných snů...

 • Sbírka je malou antologií snových příběhů, básní v próze vymykajících se jakémukoli žánrovému zařazení.

 • Fotografie na obálce Jan Horáček.

 • Náklad 2000 ks, V2 130 x 200 mm, 188 stran

 • ISBN: 978-80-7272-738-4, ISBN: 978-80-7272-739-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-740-7 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)