DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Z nových titulů...

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

David Benatar  Druhotný sexismus

Vyšlo 16. 5. 2016
 • Rukověť emancipovaného muže k důstojné sebeobraně mužství. Kniha, o které se na Gender Studies neučí.

 • Kniha Druhotný sexismus otevře další obzory všem, kdo v zajetí výchovy, zažitých předsudků a sociálního tlaku neviděli elementární pravdy. Samozřejmě, proč by ženy neměly rukovat do armády? Jakým právem je intimní soukromí žen (třeba ve věznicích či veřejných záchodcích) zohledňováno více? Proč by si kluk nesměl pod imperativem „kluci přece nebrečí“ pobrečet, když se praští do palce? Proč jsou ženy za stejný přečin statisticky trestány méně? Proč se ve válečných konfliktech píše především o utrpení žen (a dětí), když jsou masakrováni hlavně muži – vojáci i civilisté? A hlavně – proč je život muže považován za méněcennější? Vždyť považte, co hlásili v televizi – při zemětřesení zahynulo tisíc lidí, z toho více než polovina žen a dětí! Jako by se ztráta mužských životů nepočítala! Je velkým přínosem Betanárovy knihy, že tyto a mnohé další otázky rozebírá a přináší důkazy o licoměrnosti nositelů „moderního myšlení“. Zároveň zbavuje iluzí ty, kterým se dvojí metr pro muže a ženy natolik vryl do podvědomí, že jej dosud brali jako samozřejmost.

 • V tomto světle se jeví tato kniha, která se stane kládou v oku genderovým „pseudovědkyním“ velmi odvážným a prospěšným počinem, a to zejména proto, že kromě úžasného faktografického výčtu se autor drží přísné argumentační logiky.

 • Přeložil a slovem doprovodil Josef Hausmann.

 • Náklad 1000 ks, V2 chlopně 145 x 210 mm, 398 stran

 • ISBN: 978-80-7272-851-0, ISBN: 978-80-7272-852-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-853-4 (ePub)
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)

Miroslav Černý  Slovem svět – příběhy mizejících jazyků

Vyšlo 3. 5. 2016
 • Kniha příběhů mizejících jazyků – antropolingvistický cestopis.

 • Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních letech strhávají vysokou míru pozornosti, jsou radikální změny na jazykové mapě světa. Bylo vyčísleno, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21. století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem a vyslechneme příběhy pěti mizejících jazyků a kultur, které autor v posledních letech při svých cestách navštívil. Ať už v saharské poušti, cejlonském pralese, australské buši, arktické tundře či v horách západu Ameriky, vypravěč nás nenechá na pochybách, že hlavní bohatství lidstva spočívá v rozmanitosti a tu je třeba chránit.

 • Studii doprovodil Zdeněk Justoň.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-869-5, ISBN: 978-80-7272-870-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-871-8 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Zuzana Říhová  Pustím si tě do domu

Vyšlo 6. 4. 2016
 • Krásná prvotina krásné básnířky, co k tomu dalšího psát?

 • Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky.

 • Fotografie Jan Horáček.

 • Redakce Vít Janota.

 • Náklad 300 ks, V2 130 x 208 mm, 48 stran

 • ISBN: 978-80-7272-765-0, ISBN: 978-80-7272-766-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-764-4 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Michal Maršálek  Pootevřeno

Vyšlo 15. 3. 2016
 • Krásný tisk nové sbírky finalisty Magnesie Litery 2015 a mimoto vynikajícího básníka, graficky vyhotovený Monikou Immrovou a doprovozený pěti reprodukcemi jejích kreseb.

 • Knihu si můžete prolistovat i v elektronické podobě.

 • Písmo František Štorm.

 • Papír Conqueroro Bamboo a Keykolour ReKreate.

 • Náklad 300 ks, V2 chlopně, 157 x 202 mm, 50 stran

 • ISBN: 978-80-7272-731-5, ISBN: 978-80-7272-732-9 (ePub), ISBN: 978-80-7272-732-2 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Jidi Majia  Slova v plamenech

Vyšlo 11. 3. 2016
 • Výbor čínského horského básníka, básníka z rodu šamanů.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z literárního obtýdeníku Tvar.

 • Obálka a frontispice autor.

 • Překlad Zuzana Li

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně parciální lak 145 x 210 mm, 268 stran

 • ISBN: 978-80-7272-759-9, ISBN: 978-80-7272-761-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-760-5 (pdf)
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)

Alain Mabanckou  Prasklej Sklenička

Vyšlo 15. 1. 2016
 • Jaké by to bylo, kdyby se stýc Pepin narodil v Brazaville? Aneb Luis-Ferdinand Céline po černošsku.

 • Magický realismus z Konga, opilé a fantastkní čtení, černá kniha o čeném kontinentu, pábení v jedné větě.

 • Přeložil Tomáš Havel.

 • Náklad 1000 ks, V2, 130 x 200 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-845-9, ISBN: 978-80-7272-844-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-843-5 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jean-Yves Tadié  Marcel Proust, Životopis II

Vyšlo 15. 1. 2016
 • Druhý díl monografie mapující detailně život a dílo autora, které téměř nikdo nečetl ale všichni o něm zasvěceně hovořili.

 • Přeložil Miroslav Drozd, revidovaný překlad.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 205 mm, 464 stran

 • ISBN: 978-80-7272-848-0, ISBN: 978-80-7272-849-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-850-3 (ePub)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Jaroslav Erik Frič  Psáno na vodu palbou kulometnou IV

Vyšlo 15. 1. 2016
 • Fričovo svědectví se už teď vřazuje po bok významných českých knih deníkové linie.
  Josef Chuchma, 5. 8. 2015 Respekt

 • Záznam střepin života muže, který se dokázal obětovat své víře a vášni.

 • Psáno na vodu palbou kulometnou začal JEF psát v létě 2007 jako blog. Ojedinělý deník prvních let nového tisíciletí je velkolepou koláží událostí, textů, snů, diaologů prodchnutou neobyčejnou mravní silou a poctivostí. Text psaný poetikou Zábranových deníků, Divišovy Teorie (ne)spolehlivosti či Hančových Záznamů postupně začal oslovovat široký okruh obecenstva, které JEFův blog, slovy jednoho čtenáře „v této šílené době při duševním zdraví udržoval“.

 • Náklad 600 ks, V2 160 x 183 mm, 128 stran

 • ISBN: 978-80-7272-750-6, ISBN: 978-80-7272-751-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-752-0 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jaroslav Erik Frič  Psáno na vodu palbou kulometnou III

Vyšlo 15. 1. 2016
 • Záznam střepin života muže, který se dokázal obětovat své víře a vášni.

 • Psáno na vodu palbou kulometnou začal JEF psát v létě 2007 jako blog. Ojedinělý deník prvních let nového tisíciletí je velkolepou koláží událostí, textů, snů, diaologů prodchnutou neobyčejnou mravní silou a poctivostí. Text psaný poetikou Zábranových deníků, Divišovy Teorie (ne)spolehlivosti či Hančových Záznamů postupně začal oslovovat široký okruh obecenstva, které JEFův blog, slovy jednoho čtenáře „v této šílené době při duševním zdraví udržoval“.

 • Náklad 600 ks, V2 160 x 183 mm, 166 stran

 • ISBN: 978-80-7272-747-6, ISBN: 978-80-7272-748-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-749-0 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jaroslav Erik Frič  Psáno na vodu palbou kulometnou II

Vyšlo 11. 1. 2016
 • Záznam střepin života muže, který se dokázal obětovat své víře a vášni.

 • Psáno na vodu palbou kulometnou začal JEF psát v létě 2007 jako blog. Ojedinělý deník prvních let nového tisíciletí je velkolepou koláží událostí, textů, snů, diaologů prodchnutou neobyčejnou mravní silou a poctivostí. Text psaný poetikou Zábranových deníků, Divišovy Teorie (ne)spolehlivosti či Hančových Záznamů postupně začal oslovovat široký okruh obecenstva, které JEFův blog, slovy jednoho čtenáře „v této šílené době při duševním zdraví udržoval“.

 • Náklad 600 ks, V2 160 x 160 mm, 216 stran

 • ISBN: 978-80-7272-694-3, ISBN: 978-80-7272-695-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-696-7 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Martin Hybler  Po paměti

Vyšlo 14. 1. 2016
 • Kniha o problematice paměti a jejího fungování. O paměti z hlediska psychologického.O paměti historické, literární, rodinné, kolektivní...

 • Kniha shrnuje sérii textů o paměti z let 1998 – 2007, které byly zčásti publikovány porůznu v časopisech, zčásti zůstaly ineditní. Pracoval jsem tehdy jako psycholog v gerontologických a gerontopsychiatrických zařízeních a moji pacienti byli převážně dementní senioři trpící Alzheimerovou chorobou, popřípadě jinými typy senilních demencí, což motivovalo můj zájem o problematiku paměti a jejího fungování. Z psychologických teorií paměti pak byl jen krok k pamětem jiným – historickým, literárním, rodinným, kolektivním, atd. Uvědomil jsem si, nakolik je otázka paměti komplikovaná a mnohostranná. Paměť patří k velmi obecným termínům jako je „svět“, „jsoucno“, „řeč“, „struktura“, „čas“, atd., při čemž každý z nich shrnuje jistým způsobem veškeré naše universum; proto je velmi obtížné je postihnout, neboť nemají žádný „vnějšek“, odkud bychom je mohli pozorovat. Přesto jsem se o něco podobného pokusil, bez nároku na úplnost a s rizikem jisté chaotičnosti textů, které přeskakují z psychologie do fenomenologie, nebo do historie a literární kritiky. Tato nesoustavnost je ovšem záměrná, neboť dle mého intimního přesvědčení je paměť samotná rovněž nesoustavná a přinejmenším místy chaotická.

 • Náklad 600 ks, V2, 130 x 200 mm, 320 stran

 • ISBN: 978-80-7272-842-8, ISBN: 978-80-7272-844-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-843-5 (pdf)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Jakub Deml  Sedm let jsem u vás sloužil

Vyšlo 4. 12. 2015
 • Vzpomínky na Josefa Floriana. Pátý svazek ediční řady Korespondence Jakuba Demla, řídí Daniela Iwashita.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • K vydání připravily Daniela Iwashita a Petra Klimešová.

 • Vysvětlivky a jmenný rejstřík sestavily Eliška Davidová a Daniela Iwashita.

 • Překlad latinských pasáží Ondřej Koupil

 • Ediční poznámka a doslov Daniela Iwashita.

 • Redakce Eliška Davidová.

 • Kresby Jakub Deml.

 • Portrét na obálce a frontispisu Pavel Reisenauer.

 • Obálka Miloslav Moucha.

 • Náklad 500 ks, V2 matné lamino chlopně 135 x 210 mm, 240 stran

 • ISBN: 978-80-7272-832-9
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


George Mikes  Jak být chudým

Vyšlo 4. 12. 2015
 • Naučte se být chudým od opravdového odborníka...

 • Citlivá, ironická a velmi vtipná kritika nástrah velkých peněz jistě přesvědčí každého strádajícího boháče o tom, že se vyplatí být chudým – a šťastným.

 • Celoživotní nuzák, George Mikes, nás učí chudobě s elegancí, nadšením a vtipem. Již jako mladý si dobře uvědomoval nevýhody vlastnictví velkého majetku a později dovedl až k dokonalosti způsoby, jak se tomuto zlu vyhýbat a o své těžce nabyté zkušenosti je ochoten se s nadšením podělit. V kapitolách Střez se peněz, Lakota a Dobré kšefty nám ukazuje, čeho se vystříhat, abychom se nedopatřením nestali zámožnými. Osvětluje nám základní principy chudoby a seznamuje nás s promyšleným systémem, jak chudobu snášet s náležitou důstojností.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Fotografie Jan Horáček a František Bína.

 • Náklad 1000 ks, V2, 120 x 200 mm, 148 stran

 • ISBN: 978-80-7272-833-6, ISBN: 978-80-7272-835-0 (ePub), ISBN: 978-80-7272-834-3 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)