DAUPHIN
photo © Jan Horáček


K vydání připravujeme:

Edice Slova

Miloš Gerstner  Cesty po kousku nebe

 • Netradiční průvodce po Benecku a okolí s vyprávěním o lidech, místech, zajímavostech a legendách v dědinách pod Žalým.

 • Náklad 1000 ks, V8 110 x 200 mm, 218 stran

 • ISBN: 978-80-7272-822-0, ISBN: 978-80-7272-623-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-824-4 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Julius Payer  Expedice Severní pól

 • Úchvatný příběh největšího českého polárníka,cestovatele, malíře, topografa a dobrodruha velitele rakousko-uherské polární expedice a objevitele Země Františka Josefa jak jej sám sepsal.

 • Zápis dobrodružství zachycující rakousko-uherskou Payerovu-Weyprechtovu expedici do Arktidy v letech 1872-1874 z pera jednoho z vedoucích této výpravy. Osudy dvaceti čtyř mužů (většina z nich byli Slované, z toho pět Čechů), kteří objevili a prozkoumali nejsevernější souostroví na východní polokouli, zemi Františka Josefa, a jimž se před smrtí hladem a zimou podařilo uniknout teprve po vysilující tříměsíční cestě rozmrzajícím mořem.

 • Doplněn cca 150 dobovými rytinami a mapami.

 • Náklad 1000 ks, V2 145 x 200 mm lamino, 698 stran

 • ISBN: 978-80-7272-455-0, ISBN: 978-80-7272-553-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-554-0 (ePub)
 • Cena: 598 Kč (včetně DPH 10%)

Edice Studie

Bertrand Badie  Už nejsme sami na světě

 • Autor nemilosrdně pojmenovává selhání politiky a diplomacie tzv. západní civilizace, její globální strategie a její diplomacie. Odhaluje slabost největších velmocí i středně silných států. Nabízí brilantní definici současného stavu zpochybnění hodnot v západní společnosti: „Sociální subjektivita každého jednotlivce tak substituuje včerejší dokonalou občanskou věrnost.“ (O.K.)

 • Studie o novém uspořádání globálního světa po rozpadu polárního světa studené války. O nových mimostátních činitelích formujících světovou poltiku, o novém způsobu válčení a nové konfliktualitě, která se vyznačuje asymetrií a deteritorializací.

 • Přeložil a doslovem vybavil Martin Hybler.

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 228 stran

 • ISBN: 978-80-7272-996-8, ISBN: 978-80-7272-997-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-998-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-999-9 (Mobi)
 • Cena: 288 Kč (včetně DPH 10%)

George Steiner  Skutečné přítomnosti (Je něco v tom, co říkáme?)

 • Eseje o Bohu, estetice, jazyku a myšlení.

 • V této knize se setkává estetika, teologie, lingvistika, literární teorie a filozofie, ale přitom (jako u Steinera vždy) nejde o suchopárnou teoretizaci předem vytčeného problému, nýbrž o vášnivou, dobrodružnou intelektuální cestu líčenou téměř básnickým jazykem.

 • Přeložil Ondřej Hanus
.

 • Náklad 800 ks, V2 120 x 200 mm, 268 stran

 • ISBN: 978-80-7272-987-6
, ISBN: 978-80-7272-688-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-989-0 (ePub), ISBN: 978-80-7272-990-6 (Mobi)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Robert Musil  Eseje

 • Výbor z brilatního Musilova myšlení ve formě esejistické, tak jak jej uspořádala Růžena Grebeníčková, o jejíž esej je též tato kniha doplněna.

 • V Dauphinu druhé vydání.

 • Náklad 300 ks, V2 120 x 200 mm, 320 stran

 • ISBN: 978-80-7272-449-9, ISBN: 978-80-7272-543-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-544-1 (ePub)
 • Cena: 358 Kč (včetně DPH 10%)

Edice Poeme

Tomas Tranströmer  Smuteční gondola

 • Básnická sbírka z roku 1996 nedávno zesnulého švédského básníka – nobelisty. Odkazuje na Franze Liszta a Benátky.

 • Na přelomu let 1882—1883 navštívil Liszt svou dceru Cosimu a jejího manžela, Richarda Wagnera, v Benátkách. Wagner o několik měsíců později zemřel. Během své návštěvy složil Liszt dvě díla pro klavír, známá pod názvem „Smuteční gondola“, či „La Lugubre Gondola“.

 • Překlad Jonáš Thál.

 • Obálka a frontispice Wilfried Prager.

 • Náklad 500 ks, V2 145 x 210 mm matné lamino chlopně, 56 stran

 • ISBN: 978-80-7272-700-1, ISBN: 978-80-7272-701-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-702-5 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Edice Ethnos

Josef Čapek  Umění přírodních národů

 • Nové vydání knihy, která jako první u nás analyzovala umění domorodých kmenů různých ras a kontinentů z uměnovědného hlediska.

 • Čap­ko­va kni­ha mi při­po­mí­ná mo­nu­men­tál­ní Gaugui­nův ob­raz Od­kud při­chá­zí­me? Co jsme? Kam jde­me? ne­jen na­lé­ha­vos­tí do­ta­zů, jež jsou ob­sa­že­ny v je­ho ná­zvu: spíš stej­nou po­tře­bou od­po­vě­dí.

 • Po úvodu, zabývajícím se otázkou místa vzniku lidstva, původního osídlení a stěhování lidských plemen, vysvětluje autor, co rozumí „přírodními národy“, a objasňuje svůj názor na rozlišování pojmů „kultura“ a „civilisace“. Stěžejní část knihy je věnována studiu výtvarných projevů přírodních národů a jejich vlivu na vývoj evropské výtvarné kultury na počátku našeho století, jmenovitě na P. Picassa. Čapek jako výtvarný kritik zasvěceně a poučně přibližuje kouzlo a podstatu výtvarného umění černošských kmenů v Africe a v Tichomoří, umění Malajců i pradávných obyvatel Ameriky, jako malíř pak názorně osobitými kresbami zpodobuje jejich řezby, masky, sošky, idoly, amulety, ozdoby, plastiky i kresby a zpodobeniny bůžků, lidí i zvířat. Kniha není prací vědeckou, jsou to spíše poznámky umělce okouzleného uměním primitivních národů.

 • Studii doprovodili Zdeněk Justoň a Michal Novotný.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 428 stran

 • ISBN: 978-80-7272-756-8, ISBN: 978-80-7272-757-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-758-2 (e-pub)
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)

Zdeněk Justoň  Ekonomie českého lidu

 • O hospodaření v naší zemi za dobu posledního tisíce let.

 • Název knihy navazuje na předchozí autorovu práci Ekonomie přírodních národů, tentokrát se však zaměřil na „Český lid “, což je nejen historické vymezení předmětu zájmu, ale také hold etnologickému časopisu s tímto názvem, který vychází od roku 1891. Jestliže v ekonomii přírodních národů šlo především o řešení vztahů mezi přírodou a kulturou v malých polečnostech, potom jejich početnější následníci se už museli zabývat palčivými problémy velké hierarchizované society, ať měla jakoukoliv sociální formu a podobu. Proto se tentokrát pozornost autora přesouvá na vztah přirozenost versus svoboda a sleduje jeho posuny na životě zdejší society za posledních tisíc let.

 • Ilustrace, tabulky, grafy, rejstříky, poznámky.

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 145 x 210 mm, 520 stran

 • ISBN: 978-80-7272-857-2, ISBN: 978-80-7272-858-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-859-6 (ePub)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Mimo edice (a přesto interesantní)

Alena Anežka Gajdušková  Umění nezávislého života, aneb jak vést zdravou domácnost podle našich babiček a prababiček - svazek I. Vaření, pečení

 • Kniha přináší ucelený soubor unikátních informací z praktického života našich předků, které sahají minimálně sto let do historie, mnohdy však ještě dále. Při sestavování Umění nezávislého života bylo využito historických kuchařských knih, dobových živnostenských receptářů, odborných publikací i archivu rodinných, ručně psaných receptů z konce 19. a první poloviny 20. století.

 • Jak název napovídá, nabízí tato kniha čtenáři možnost, jak učinit svůj život svobodnější a nezávislejší i v dnešní moderní době. Každému, kdo si osvojí opravdové umění péče o domácnost, přípravy pokrmů, pěstování plodin, nebo chovu zvířat, se otevírají zatím netušené možnosti.

 • V prvním díle, nazvaném Vaření, pečení se čtenář dozví, jak zpracovávat obilné produkty, luštěniny, mléko, maso, vejce, zeleninu, ovoce i plané rostliny a houby, a uchovávat je bez elektrické energie. Neméně zajímavé jsou pak receptury pro výrobu ovocných a vinných octů, ochucených olejů, kvašených i nekvašených nápojů a mnohého dalšího.

 • Díl druhý, který se připravuje, bude věnovaný domácnosti, zdraví a kráse, třetí díl chovu domácích zvířat a pěstování plodin, čtvrtý díl tradičním řemeslným dovednostem a konečně pátý díl výběru toho nejlepšího z lidové kuchyně.

 • Náklad 1000 ks, V2 140 x 200 mm, 348 stran

 • ISBN: 978-80-7272-828-2, ISBN: 978-80-7272-829-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-830-5 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Josef Horák  Krkonošské koledy II

 • Pro čas Vánoční i kolední.

 • Všem milovníkům sněhu, ledu, vánočních zvyků a tradic, všem milovníkům romantiky hor našich dědů a pradědů i všem prostým milovníkům Krkonoš jest tato kniha určena ku radosti i poučení.

 • Reprint původního nedostupného vydání jedinečné sbírky koled z třicátých let.

 • Doplněno notovými záznamy a dobovými obrázky.

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 200 x 280 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-816-9, ISBN: 978-80-7272-817-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272-818-3 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Olivier Razac  Dějiny ostnatého drátu (prérie, zákopy, koncentrák)

 • Je to nejlepší ohrazení světa.
  Tak lehké jako vzduch.
  Silnější než whisky. Levnější než střelný prach.
  Celé z oceli a kilometry dlouhé.
  Takové zvíře, které by přes něj přešlo, se nenarodilo.
  Pánové, přijměte výzvu a přiveďte váš dobytek!
  John Warne Gates, prodejce ostnatého drátu, Texas 1871

 • Elegantní studie o nástroji moci, útisku, dobývání, ale i o věrném pomocníkovi farmářů chovatelů a bojácných domovníků. Doplněno ilustračními fotografiemi.

 • Přeložil Tomáš Kybal

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm lamino, 220 stran

 • ISBN: 978-80-7272-571-7, ISBN: 978-80-7272-572-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-573-1 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)