Andrej Platonov: Natalja Dužinová: Jáma / Průvodce Jámou

menu

Andrej Platonov, Natalja Dužinová Jáma / Průvodce Jámou

Vyšlo 4. 2. 2022
  • Nejobyčejnější stavební objekt první pětiletky výstavby SSSR, ale také symbol stále hlubšího hrobu, hrobu lidskosti při ztrátě duše. Základový výkop věže, budované z těl stavitelů.

  • Mistrovské dílo autora legendárního Čevenguru, poéma v próze, protokol surreálné skutečnosti, tajuplný palimpsest, který mohl vyjít až dlouho po autorově skonu a dočkal se nezkresleného vydání až v novém tisíciletí.

  • Vychází v jednom svazku se studií ruské literární historičky Natalji Dužinové Průvodce Jámou.

  • Akademické vydání Jámy rekonstruuje původní text bez nánosů a deformací z předchozích edic – jak zahraničních, tak ruských – a respektuje poslední autorovy opravy strojopisu při srovnání s jinými strojopisnými kopiemi a autorovými rukopisy, uchovanými ve státních archivech a ve spisovatelově domácím archivu. Z akademického vydání byl pořízen přítomný český překlad románu.

  • Na nespočet obsahových i jazykových zvláštností Jámy, ať vzhledem k dobovým politickým souvislostem či k autorovým tvůrčím postupům, upozorňuje stať Natalji Dužinové Průvodce Jámou, vydaná roku 2010 Nakladatelstvím Moskevské univerzity. Představuje zasvěcený, a přitom přehledný úhrn dosavadního platonovského bádání nad románem. V naší edici plní úlohu obsáhlého doslovu.

  • Přeložil Bruno Solařík.

  • 115 x 200 mm, V2, klopy 360 stran

  • ISBN: 978-80-7645-285-5, 978-80-7645-286-2 (pdf), 978-80-7645-287-9 (ePub), 978-80-7645-288-6 (Mobi)
  • Cena: 398 Kč