Émile Benveniste: Studie z obecné lingvistiky

menu

Émile Benveniste Studie z obecné lingvistiky

Vyšlo 9. 3. 2020
  • Studie obsažené v této knize byly vybrány tak, aby postihovaly všechna základní témata Benvenistova myšlení o jazyce: polemiku se strukturalismem Kurzu obecné lingvistiky, řešení různých problémů morfologie a syntaxe za pomoci pragmatického pohledu na jazyk, otázku artikulace subjektivity v jazyce, vztah jazyka a společnosti a především teorii dvou modalit lingvistického bádání – sémiotiky a sémantiky.

  • Émile Benveniste byl mnoho let považován pouze za indoevropeistu s několika pozoruhodnými vhledy do filosofie řeči. Souhrnný pohled na jeho dílo jej však představuje jako komplexního teoretika komunikace, usilujícího o podchycení základních otázek vztahu člověka, řeči a světa, a umožňuje správně zhodnotit jeho místo v dějinách myšlení 20.století.

  • Úvodní studie Eva Krásová.

  • Překlad Josef Fulka, Tomáš Koblížek, Eva Krásová, Klára Ležatková, Martin Pokorný, Martin Punčochář, Jan Šabršula.

  • Prodej ukončen

  • Náklad 600 ks, V2, 130 x 200 mm, 372 stran

  • ISBN: 978-80-7272-177-1, 978-80-7272-175-7 (ePub), 978-80-7272-174-0 (pdf), 978-80-7272-176-4 (Mobi)
  • Cena: 498 Kč