Myšlení

Ayn Randová  Ctnost sobectví

Vyšlo 9. 11. 2018
 • Sobectví – ctnost? Americká filozofka a spisovatelka Ayn Randová zvolila právě tento provokativní titul své knihy, protože chce světu něco radikálního sdělit.

 • ISBN: 978-80-7272-820-6
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.
 • více infomací

*Jiří Němec  Únos Európy

 • Divertimento k filozofii dějin. Práce českého filozofa a psychologa interpretující fenomén dějin antickým mýtem.

 • ISBN: 80-901842-0-0
 • Cena: 138 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
 • více infomací

*Michel Foucault  Sen a obraznost

 • Raná práce předního francouzského filozofa, interpretace snu a imaginace v kontextu moderní antropologie a psychologie.

 • ISBN: 80-901842-1-9
 • Cena: 69 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
 • více infomací

Paul Valéry  Literatura

 • Zvolání po pravdě a kvalitě literatury, rozložené do krátkých, hutných postřehů.

 • ISBN: 80-901842-3-5
 • Cena: 98 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
 • více infomací

Novalis  Učedníci sajští

 • Filozofický fragment nejvýznamnějšího básníka a myslitele raného německého romantismu.

 • ISBN: 80-86019-08-X
 • Cena: 128 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
 • více infomací

Honoré de Balzac  Úvaha o elegantním životě

 • Atypický text kritického realisty okouzleného roajalismem a dandismem.

 • ISBN: 80-86019-09-8
 • Cena: 138 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
 • více infomací

Henry Miller  Eseje

Vyšlo 9. 12. 2010
 • „Miller, Miller, Miller, Miller...
  you are a very good influence.“
  W. C. Williams

 • ISBN: 978-80-7272-229-8
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.
 • více infomací

Sergio Pitol  Umění fugy

Vyšlo 2. 8. 2010
 • Žánrově těžko zařaditelné dílo, v němž se prolínají autorovy zážitky z dětství a cest, vzpomínky na setkání s významným intelektuály a spisovateli 20. století (např. A. Tabucchi, M. Zambranová, J. Andrzejewski), v závěru pak literární eseje vystřídají dojmy z návštěvy mexického Chiapasu krátce po povstání zapatistů v roce 1994. Podobně jako v hudebním útvaru fugy autor rozvíjí ústřední téma svého života, jímž je umění jako takové, psaní literatury a její četba. Svůj hlas doplňuje jak o hlasy významných současníků, tak o hlasy literárních děl minulosti i současnosti. Vzniká tak mnohohlasné dílo, čtivé a hluboké zároveň.

 • ISBN: 978-80-7272-226-6
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.
 • více infomací

*Josef Šafařík  Hrady skutečné a povětrné

 • Myslitel a básník ojedinělé myšlenkové kvality a hloubky. Dosud neobjevený autor, příčící se zařazení do jakéhokoli systému, povyšující myšlení na svébytnou kategorii mimo jakýkoli filosofický systém. Svou originalitou básnickou stavbou textu a zároveň ne-známostí a ne-uchopitelností se nabízí srovnání například s Ladislavem Klímou či Jakubem Demlem, ne však s filosofy školních škamen, kteří ho až doposud nebyli schopni ani reflektovat.

 • ISBN: 978-80-7272-161-0
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.
 • více infomací

Evžen Nešpor  Na balkoně je kamenný muž

Vyšlo 20. 1. 2015
 • „Soukromé dějiny“ - nová edice pamětí

 • ISBN: 978-80-7272-655-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Soukromé dějiny.
 • více infomací

Robert Bresson  Poznámky o kinematografu

 • Kniha postřehů, formulovaných s tvarovou dokonalostí aforismů, francouzského filmového režiséra, jehož dílo je výrazně individuální a nenapodobitelné a nelze je zařadit do žádného proudu či směru.

 • ISBN: 80-86019-68-3
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Film.
 • více infomací

 • (prodej zastaven)


Jaroslav Vacek  Mýtus „Věčného Žida“ (Mnoho podob Ahasvera)

Vyšlo 11. 11. 2012
 • Literarizace „Věčného Žida“ poetizovala jeho legendární stopy a proměnlivost jeho existence byla značná. Měl mnoho jmen i vlastností: „Věčný Žid“, „Toulavý Žid“, Ahasver, „Antichrist“, falešný Mesiáš, vagabund, outsider, „Mlčenlivý“, „Nepoznatelný tajemného původu“, „živý mrtvý“ aj. Jeho nesmrtelnost náležela k legendě, přesto ho nechali někteří umřít. V rakouských novinách „Tiroler Tageszeitung“ se v roce 1954 objevil článek „Ahasver verstarb in Spanisch-Marokko“ („Ahasver umřel ve Španělském Maroku“) a dokonce se rozvinula i diskuse o místě jeho hrobu.
  Kniha Jaroslava Vacka nám přináší vyčerpávající přehled mýtu o Ahasverovi v kulturních dějinách naší civilizace.

 • ISBN: 978-80-7272-432-1
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Dauphin komerční.
 • více infomací

 • Vychází současně elektronicky:


Albrecht Wellmer  K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi

 • Albrecht Wellmer patří k mladší generaci tzv. frankfurtské školy; spis K dialektice moderny a postmoderny je jeho nejvýznamnějším dílem: na pozadí hlavních tezí moderny (s odkazy především k Adornovi), s ohledem na některé základní teze postmoderního myšlení (zejména J.-F. Lyotarda), staví Wellmer proti totalizujícímu pojmu rozumu v moderně pojetí rozumu jako pole spolupřítomných a spolupůsobících dílčích racionalit, jako dialektické sítě rozumových diskursivních forem.

 • ISBN: 80-7272-030-9
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici LEF.
 • více infomací

Hugo Kükelhaus  Prvotní číslo a gesto

Vyšlo 21. 12. 2017
 • Iniciační text o číselných poměrech, lidské tělesnosti a duchu. Úvod do „zednářského“ myšlení vycházející z původních principů starých řemesel.

 • ISBN: 978-80-7272-459-8
 • Cena: 378 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
 • více infomací

Charles Murray  Štěstí lidu

Vyšlo 2. 7. 2014
 • Provokativní text provokativního myslitele, který provokuje hodně opovážlivě: obhajuje rodinu, přátelství, víru a smysluplnou práci.

 • ISBN: 978-80-7272-462-8
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
 • více infomací

Eduardo Lorenco  Chaos a nádhera

 • Eseje věnované současnému Portugalsku i obecně tíživým problémům našeho světa.

 • ISBN: 80-7272-038-4
 • Cena: 229 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
 • více infomací

*Georges Bataille  Vnitřní zkušenost, Metoda meditace

 • „Pštros nakonec podlehne své prostoduchosti a jedním vypouleným okem vyhlíží z písku... I kdyby mě někdo četl, měl dobrou vůli, věnoval mi tu nejvyšší pozornost a sledoval mě s nejvyšším odhodláním, stejně nedojde k obnažení. Neboť nahost, propadání, pokorná prosba jsou zprvu jen pojmy vedle jiných. I když souvisejí s vyloučením výmluv, tím že rozprostírají pole vědění, zůstávají samy ve stavu výmluv. Tak v nás pracuje diskurs. Obtíž je v tom, že slovo ticho je stále ještě hlukem, mluvit samo o sobě znamená představovat si, poznávám, a abychom přestali poznávat, museli bychom přestat mluvit. Písek dovolil očím, aby se otevřely, a já jsem promluvil; ve chvíli, kdy jsem přestal unikat, mě slova, která slouží jen k úniku, k němu opět přivedla. Oči se opravdu otevřely, ale neměl jsem to říkat, měl jsem zůstat strnulý jako zvíře. Chtěl jsem mluvit a slova jako by nesla tíhu tisíce spánků a mé oči jako by předstíraly, že nevidí, se pomalu zavřely.“

 • ISBN: 80-7272-060-0
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
 • více infomací

Počátky staročeské mystiky

 • Počátky staročeské mystiky nabízejí vhled do nábožensko-mystické literatury druhé poloviny XIV. století. Obsahují výbor ze sborníku tzv. Ráje duše a traktátů Tomáše Štítného ze Štítného, včetně úryvků z překladu Zjevení sv. Brigity

 • ISBN: 80-7272-093-7
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
 • více infomací

Octavio Paz  Sor JUANA INÉS de la CRUZ aneb nástrahy víry

Vyšlo 20. 3. 2015
 • Rozsáhlá historicko-sociologická, literární a životopisná esej, jedno ze stěžejních děl Octavia Paze, mexického nositele Nobelovy ceny za literaturu (1990).

 • ISBN: 978-80-7272-685-1
 • Cena: 698 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.
 • více infomací

Henry Miller  Čas zabijáků (Studie Rimbauda)

Vyšlo 19. 10. 2017
 • Čas zabijáků můžeme vnímat coby oslavnou píseň na Rimbauda, na mládí a nevinnost, jako konfrontaci jednoho umělce s druhým, jako temnou vizi budoucnosti i jako kritiku umění dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-983-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Petr Bláha  Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

Vyšlo 25. 7. 2017
 • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

 • ISBN: 978-80-7272-972-2
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Georges Balandier  Karneval zdání (Rozprava o řeči)

Vyšlo 11. 1. 2017
 • „Esejistická“ kniha tohoto slavného antroploga analizuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny řečových paradigmat a jejich fatální následky na naše bytí, tedy zrod globalizace ekonomie, numerizace reality a všeobecné rozšíření informatiky znamenající nástup současnosti, tedy jeho slovy „Velké transformace“.

 • ISBN: 978-80-7272-801-5
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Hermann Broch  Eseje (Logika rozpadlého světa)

Vyšlo 19. 11. 2016
 • Další výběr z dosud nepřeložené esejistiky psané v očekávání příchodu „nové duchovnosti“.

 • ISBN: 978-80-7272-499-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Max Picard  Človek na útěku

Vyšlo 10. 11. 2016
 • Kniha duchovního běženectví, příručka pro uprchlíky, uprchlíky před sebou, světem a Bohem.

 • ISBN: 978-80-7272-893-6
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Martin Hybler  Po paměti

Vyšlo 14. 1. 2016
 • Kniha o problematice paměti a jejího fungování. O paměti z hlediska psychologického.O paměti historické, literární, rodinné, kolektivní...

 • ISBN: 978-80-7272-842-8
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Petr Bláha  týdenní předčasnosti

Vyšlo 10. 12. 2015
 • Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát a přesto konec světa nenastal.

 • ISBN: 978-80-7272-697-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Tomáš Kubíček, Jiří Hrabal, Petr A. Bílek  Naratologie (Strukturální analýza vyprávění)

Vyšlo 20. 1. 2014
 • Odborná publikace Naratologie přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-592-2
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Josef Pekař  O smysl českých dějin

Vyšlo 28. 10. 2012
 • Jedno ze základních děl české historiografie v novém aktualním uspořádání edici předního českého „pekařologa“ Martina Kučery.

 • ISBN: 978-80-7272-431-4
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Petr Bláha  Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie

Vyšlo 22. 8. 2012
 • Kniha pro všechny, jimž demokracie navozuje jisté nezpochybnitelné pochybnosti aneb filosofická esej o tom, co každý myslitel jasně ví, ale nikomu to nepoví.

 • ISBN: 978-80-7272-422-2
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

 • Vychází současně elektronicky:


Michail Gasparov  Nástin dějin evropského verše

Vyšlo 26. 4. 2012
 • Nástin dějin evropského verše je knihou zcela výjimečnou – jedná se o první pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše. Práce nezabírá jen široký geografický prostor (v potaz je vzato 30 jazyků), ale je cenná i svým rozměrem časovým – věnuje se evropskému verši od jeho počátků v antice až k volnému verši XX. století, resp. k experimentální poezii 50.-70. let.

 • ISBN: 978-80-7272-248-8
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

 • Vychází současně elektronicky:


*Lev Nikolajevič Gumiljov  Od Rusi k Rusku

Vyšlo 2. 1. 2012
 • Vyčerpávající studie o vzniku Rusi a následně Ruska podávávající též nástin teorie etnogeneze a pasionarity jako cyklického růstu a rozpadu energie etnických skupin koncepce ojedinělé, v Česku doposud nepublikované.

 • ISBN: 978-80-7272-399-7
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

 • Vychází současně elektronicky:


Jiří Hrabal  Fokalizace (Analýza naratologické kategorie)

Vyšlo 23. 11. 2011
 • Naratologická studie Jiřího Hrabala se zabývá kategorií fokalizace v rozsahu, s nímž o ní nebylo dosud nejen v českém kontextu takto souvisle pojednáno. Práce není pouhým heuristickým zachycením proměn pojetí a významů kategorie fokalizace.

 • ISBN: 978-80-7272-390-4
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

 • Vychází současně elektronicky:


Jan Hojda  Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

Vyšlo 20. 9. 2011
 • Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněné téma se její autor pokouší interpretovat v teologicko-antropologické perspektivě.

 • ISBN: 978-80-7272-250-1
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

 • Vychází současně elektronicky:


Zdeněk A. Eminger  Domov (Paměť, přítomnost a zaslíbení)

Vyšlo 23. 6. 2010
 • „Nic nemá vyrůst tak, aby svojí domnělou důstojností přehradilo odvěkou cestu spojující posvátnou prázdnotu mezi dvěma domy a mezi dvěma bližními. Je to mravní povinnost, kterou bychom měli mít na zřeteli při budování našich domovů, a tím spíš by měla být údělem sakrálních staveb, vládních budov, univerzit a škol.“

 • ISBN: 978-80-7272-225-9
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

 • Vychází současně elektronicky:


Václav Vaněk  Disharmonie

Vyšlo 6. 4. 2010
 • Shrnutí autorovy dosavadní práce v oblasti dějin české literatury. Zahrnuje studie různého obsahu, perspektivy a zaměření.

 • ISBN: 978-80-7272-212-9
 • Cena: 438 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Hermann Broch  Román - mýtus - kýč

Vyšlo 5. 1. 2010
 • Kniha se těší laskavé podpoře těchto institucí: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond, rakouské Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu.

 • ISBN: 978-80-7272-215-0
 • Cena: 328 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Petr Málek  Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt

 • Kniha není souhrnnou monografií a nemá ambici představit estetickou/literární modernu v její komplexnosti. Tvoří ji soubor textů - dílčích sond, v nichž jde o průzkum umělecké imaginace literární moderny ve fázi melancholie.

 • ISBN: 978-80-7272-167-2
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Monika Schwarzová  Úvod do kognitivní lingvistiky

 • Kniha Moniky Schwarzové v přístupné formě vysvětluje základní předpoklady, metody a cíle kognitivně orientované lingvistiky. Výklad historie a teoretických přístupů je hojně ilustrován pomocí reprezentativních příkladů z různých oblastí kognitivněvědného studia jazyka.

 • ISBN: 978-80-7272-155-9
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Thomas Mann  Konec měšťanské epochy

 • Předkládaný svazek představuje výbor z Mannovy rozsáhlé esejistiky o literatuře, filozofi i a hudbě. Je koncipován tak, aby reprezentoval pokud možno nejdůležitější estetická a ideová východiska autorovy celoživotní tvorby.

 • ISBN: 978-80-7272-166-5
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Rozhovory s českými lingvisty I.

 • Kniha obsahuje deset rozhovorů s předními českými jazykovědci nejrůznějších zaměření. Obrací pozornost především na formování české lingvistické bohemistiky, a to jak na rovině osobnostní, tak na rovině institucionální, a představuje tak velice důležitý a doposud chybějící příspěvek k dějinám moderní české jazykovědy.

 • ISBN: 978-80-7272-107-8
 • Cena: 384 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Jana Wiendla  Vizionáři a vyznavači

 • K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Kniha završuje a shrnuje dosavadní práce pražského literární historika Jana Wiendla.

 • ISBN: 978-80-7272-111-9
 • Cena: 318 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Michel Foucault  Psychologie a duševní nemoc

 • První publikovaná práce francouzského filozofa analyzuje téma vztahu psychologie a šílenství jako určitý moment ve vývoji naší civilizace.

 • ISBN: 80-86019-30-6
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Michel Foucault  Dohlížet a trestat

 • Vrcholné dílo francouzského filozofa odkrývá mechanismy všudypřítomné moci a ovládání v moderní společnosti, jejich zrod a genezi v průběhu tří staletí.

 • ISBN: 80-86019-96-9
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Emmanuel Lévinas  Čas a jiné / Le temps et l'autre

 • Jedna z prvních prací francouzského filozofa novodobého humanismu. Ontologie lidské jinakosti v čase.

 • ISBN: 80-86019-33-0
 • Cena: 173 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Gaston Bachelard  Plamen svíce

 • Esej originálního francouzského myslitele a literárního kritika, inspirovaného psychoanalýzou, v němž podmanivým způsobem sestupuje až k živelným základům naší civilizace a kultury.

 • ISBN: 80-86019-41-1
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Roland Barthes  Kritika a pravda

 • Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie, Kritika a pravda - to jsou rané práce literárního kritika a teoretika, jednoho z vůdčích představitelů francouzského strukturalismu 60. let.

 • ISBN: 80-86019-53-5
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Robert Musil  Eseje

 • Musilovy eseje, přednášky, kritiky či recenze svým rozsahem několikanásobně přesahují jeho dílo prozaické a dramatické. Výbor z nich napomáhá hledání vodítek při výkladu Musilova díla jako celku.

 • ISBN: 80-86019-64-0
 • Cena: 258 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Felix Vodička  Struktura vývoje

 • Nové rozšířené vydání souboru studií předního českého literárního historika strukturalistické orientace z 50. a 60. let.

 • ISBN: 80-86019-63-2
 • Cena: 458 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Ivan Vojtěch  Rozpravy

 • Eseje a úvahy předního českého hudebního teoretika a estetika zamýšlející se nad situací moderní vážné hudby a hudební kultury vůbec v dnešní společnosti.

 • ISBN: 80-86019-71-3
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

René Girard  Lež romantismu a pravda románu

 • Rozsáhlá studie se neomezuje pouze na tvarovou analýzu zkoumaných děl, ale ukazuje zároveň, jak literatura přerůstá do života.

 • ISBN: 80-86019-85-3
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Jean Baudrillard  Amerika

 • Provokativní esej francouzského postmoderního sociologa o skrytých stránkách civilizace oddělené od Evropy širým Atlantickým oceánem.

 • ISBN: 80-86019-97-7
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Georges Balandier  Politická antropologie

 • Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích.

 • ISBN: 80-86019-95-0
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Johan Huizinga  Homo ludens

 • Kniha významného nizozemského kulturního historika, v níž zkoumá projevy fenoménu hry v kultuře, a to jednak z historického hlediska, a jednak z hlediska projevů hry v celé šíři kulturního dění.

 • ISBN: 80-7272-020-1
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

*Záviš Kalandra  České pohanství I, II

 • Druhé vydání zásadní vědecké práce věnované raným českým dějinám. Téměř po šedesáti letech je českému čtenáři opět k dispozici. Vychází ve dvou svazcích, doplněno předmluvou a bibliografií Jiřího Brabce.

 • ISBN: 80-7272-032-5
 • Cena: 998 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
 • více infomací

Alexander Pschera  Internet zvířat (Nový dialog člověka s přírodou)

Vyšlo 5. 5. 2018
 • Kniha o tom, jak se ekologie se vrací ke svým základům, o novém vztahům lidí a zvířat a také o tom, jak internet, k tomu může být velmi velmi užitečný (a jak se to celé děje).

 • ISBN: 978-80-7272-954-8
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
 • více infomací

Roland Paulsen  Zahálka v práci aneb Rukoveť pracovního simulantství

Vyšlo 5. 4. 2017
 • Ve zběsilém tempu současných pracovišť směřuje řada zaměstnanců k vyhoření. Pro jiné zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout. Obojí zdárně popisuje tato studie každodenní ekonomie o smyslu práce a boje o čas.

 • ISBN: 978-80-7272-471-0
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
 • více infomací

Nicholas Carr  Nebezpečná mělčina - Jak internet mění náš mozek

Vyšlo 24. 3. 2017
 • Hlubokého zamyšlení nad fenoménem internet, zamyšlení jak internet mění náš pohled na svět, způsob našeho uvažování, priority našich rozhodnutí a v neposlední řadě struktury našich mozků. Budou naše děti přemýšlet stejně jako my?

 • ISBN: 978-80-7272-780-3
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
 • více infomací

Ulrich Schnabel  Umění zahálky aneb rozkoš z nicnedělání

Vyšlo 2. 7. 2014
 • Naše životy jsou stále přehlcenější informacemi, novými výzvami, neustálým pocitem nestíhání. Lidský mozek přitom potřebuje chvíle, kdy úplně vypne – jen tak zůstane kreativní a přemýšlivý. Takže toto je manifest za pomalejší život, za více zahálky i mimo sváteční dny.
  Tomáš Lindner, Respekt 51-52/2011

 • ISBN: 978-80-7272-454-3
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
 • více infomací

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk