Dauphin

menu

Myšlení

detail knihy

Edgar Dean Mitchell Průzkumníkova cesta

Vyšlo 7. 3. 2024
 • Edgar Mitchell, jeden z dvanácti mužů, kteří stanuli na Měsící, popisuje v této autobiograficky laděné knize nejen obdivuhodné dobrodružství poutě vesmírem, ale i cestu stejně objevitelskou – zkoumání nevýslovného tajemství lidského bytí a vědomí.

 • ISBN: 978-80-7645-532-0
 • Cena: 386 Kč
 • Tato kniha je novinkou naší produkce. Podívejte se i na další novinky.
Poštovné zdarma!
detail knihy

David Deutsch Předivo reality

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Davida Deutsche "teorie všeho" – ta definuje realitu propletenou v předivu mnoha světů, je to realitu univerzálně propočitatelnou, ve které je zaručena možnost korigovat chyby a vyvíjí se podle principů evoluce.

 • ISBN: 978-80-7645-428-6
 • Cena: 568 Kč
 • Tato kniha je novinkou naší produkce. Podívejte se i na další novinky.
Poštovné zdarma!
detail knihy

George Steiner Jazyk a ticho, eseje o jazyce, literatuře a nelidskosti

Vyšlo 11. 12. 2023
 • Tato kniha se primárně zabývá jazykem – jazykem a politikou, jazykem a budoucností literatury, jazykem a úklady totalitních režimů, jazykem a kulturním úpadkem, jazykem a ostatními způsoby sdělování významu (hudba, překlad, matematika), a konečně: jazykem a tichem. Co se děje s jazykem, je­‑li ve službách totalitních režimů, je­‑li využíván k obhajobě jejich zvěrstev a vražedných lží? A jak se na něm podepisují poměry západní masové, na konzum orientované demokracie s dominantními postuláty kulturního průmyslu? Jsme v současnosti svědky konce dějinné fáze, jež se vyznačovala dominancí verbálního vyjadřování a klasické gramotnosti? Jsme svědky fáze všeobecného úpadku jazyka, fáze, kdy od slova a klasické gramotnosti přecházíme k „postlingvistickým“ formám a k částečnému tichu? To jsou otázky, na něž se v těchto textech pokouším nalézt odpověď, nebo na ně přinejmenším obrátit pozornost. G. S.

 • ISBN: 978-80-7645-502-3
 • Cena: 468 Kč
 • Tato kniha je novinkou naší produkce. Podívejte se i na další novinky.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Stanislav Křeček, Ján Čarnogurský, Zdeněk Koudelka, Jozef Jurík, Dalibor Jurášek, Michal Semín, Michal Ševčík, Lenka Fuchsová, Jozef Lysý, Anna Hogenová, Ivo Budil, Oskar Krejčí, Petr Hampl, Vlastimil Veselý, Petr Drulák, Adam Votruba, Dominik Forman, Ilona Švihlíková, Martin Muránský Lidská práva

Vyšlo 21. 11. 2023
 • Lidská práva – měla zaručovat svobodu jednotlivce před zvůlí vlád a korporací.

 • ISBN: 978-80-7645-477-4
 • Cena: 478 Kč
 • Tato kniha je novinkou naší produkce. Podívejte se i na další novinky.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Friedrich Nietzsche Zarathustra promluvil / Also sprach Zarathustra

Vyšlo 5. 4. 2023
 • Nový, moderní překlad klasiky filosofie i filozofie v bilingvním vydání

 • ISBN: 978-80-7645-385-2
 • Cena: 268 Kč
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Max Picard Hitler v nás

Vyšlo 2. 3. 2023
 • Kniha nahrazující celou knihovnu o nacismu.

 • ISBN: 978-80-7272-331-7
 • Cena: 328 Kč
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Roger Scruton Boží tvář

Vyšlo 2. 3. 2023
 • cyklus přednášek nesoucích jméno lorda Gifforda přednesených na Univerzitě St. Andrews roku 2010 na téma hledání Boha v ateistickém světě

 • ISBN: 978-80-7645-400-2
 • Cena: 328 Kč
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Josef Šafařík Hrady skutečné a povětrné

Vyšlo 2. 3. 2023
 • Kniha ojedinělého a opomíjeného soukromého myslitele, mentora Václava Havla i jiných moudrých. In memoriam JEF.

 • ISBN: 978-80-7645-412-5
 • Cena: 368 Kč
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Octavio Paz Indické odlesky

Vyšlo 2. 2. 2023
 • Esej z roku 1995, v níž autor rekapituluje nejen šest let svého pobytu v Indii v roli mexického velvyslance (1962–1968), ale také zážitky a setkávání s indickou kulturou při několika cestách před vykonáváním této funkce i po jejím ukončení. Pobyty v Indii zanechaly v Octaviu Pazovi hluboké stopy a ovlivnily nejen jeho básnickou tvorbu, ale také nahlížení na kulturu, umění, politiku a filosofii. Své osobní prožitky člověka patřícího do západního kulturního okruhu při setkávání s touto východní kulturou zpracoval v knize Indické odlesky, v jednom z posledních děl, které napsal. Esej nejen rozšiřuje naše znalosti o tak odlišné realitě, jako je ta indická v porovnání s tou západní, ale nutí nás rovněž nahlížet na plodné rozpory (někdy i soulad) mezi naším viděním světa a tím orientálním, nutí čtenáře hledat analogie na jedné straně, na straně druhé kontrasty. Octavio Paz v textu na mnoha místech srovnává mexickou a indickou společnost, upozorňuje na to, co je oběma kulturám společného a v čem se liší. Čtení eseje narušuje naše rutinní smýšlení o světě a nebyl by to Octavio Paz, kdyby v knize nevedl dialog s námi samými jako lidskými bytostmi.

 • ISBN: 978-80-7645-381-4
 • Cena: 368 Kč
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Ľuboš Blaha, Ivo Budil, Petr Drulák, Ján Čarnogurský, Petr Hampl, Dalibor Jurášek, Jan Keller, Roman Michelko, Michal Semín, Ilona Švihlíková, Adam Votruba Svrchovanost

Vyšlo 11. 8. 2022
 • Svrchovanost – je glosována významnými osobnostmi českého a slovenského veřejného života, je komentována zprava i zleva, z pozice různých vědních oborů, životních zkušeností či politických funkcí.
  Svrchovanost – přináší kritiku globalizovaného kapitalismu i progresivistických společenských experimentů, svrchovanosti tolik vzdálených.
  Svrchovanost – jeden ze základních kamenů demokracie – značí, že stát i jeho lid jsou schopni činit samostatná rozhodnutí o svém osudu.
  Svrchovanost – je dnes zpochybňována pravicovým neoliberalismem i levicovým progresivismem a nálepkována jako populismus či naopak extrémismus.

 • ISBN: 978-80-7645-315-9
 • Cena: 478 Kč
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jiří Němec Únos Európy

 • Divertimento k filozofii dějin. Práce českého filozofa a psychologa interpretující fenomén dějin antickým mýtem.

 • ISBN: 80-901842-0-0
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
detail knihy

Michel Foucault Sen a obraznost

 • Raná práce předního francouzského filozofa, interpretace snu a imaginace v kontextu moderní antropologie a psychologie.

 • ISBN: 80-901842-1-9
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
detail knihy

Paul Valéry Literatura

 • Zvolání po pravdě a kvalitě literatury, rozložené do krátkých, hutných postřehů.

 • ISBN: 80-901842-3-5
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
detail knihy

Novalis Učedníci sajští

 • Filozofický fragment nejvýznamnějšího básníka a myslitele raného německého romantismu.

 • ISBN: 80-86019-08-X
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Honoré de Balzac Úvaha o elegantním životě

 • Atypický text kritického realisty okouzleného roajalismem a dandismem.

 • ISBN: 80-86019-09-8
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Josef Šafařík Hrady skutečné a povětrné

 • Myslitel a básník ojedinělé myšlenkové kvality a hloubky. Dosud neobjevený autor, příčící se zařazení do jakéhokoli systému, povyšující myšlení na svébytnou kategorii mimo jakýkoli filosofický systém.

 • ISBN: 978-80-7272-161-0
 • Cena: 298 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.
detail knihy

Evžen Nešpor Na balkoně je kamenný muž

Vyšlo 20. 1. 2015
 • Paměti význačného prvorepublikového lékaře, cestovatele a humanisty.

 • ISBN: 978-80-7272-655-4
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Dějiny / soukromé dějiny.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Josef Pekař O smysl českých dějin

Vyšlo 28. 10. 2012
 • Svatý Václav? Hus? František Josef I.? Od které doby sedí Němci v naší vlasti? Mají dějiny Čechů smysl?

 • ISBN: 978-80-7272-431-4
 • Cena: 498 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Dějiny / soukromé dějiny.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Robert Bresson Poznámky o kinematografu

 • Kniha postřehů, formulovaných s tvarovou dokonalostí aforismů, francouzského filmového režiséra, jehož dílo je výrazně individuální a nenapodobitelné a nelze je zařadit do žádného proudu či směru.

 • ISBN: 80-86019-68-3
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Film.
detail knihy

Jaroslav Vacek Mýtus „Věčného Žida“ (Mnoho podob Ahasvera)

Vyšlo 11. 11. 2012
 • Kniha Jaroslava Vacka nám přináší vyčerpávající přehled mýtu o Ahasverovi v kulturních dějinách naší civilizace.

 • ISBN: 978-80-7272-432-1
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Dauphin komerční.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Albrecht Wellmer K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi

 • Na pozadí hlavních tezí moderny, s ohledem na některé základní teze postmoderního myšlení, staví Wellmer proti totalizujícímu pojmu rozumu v moderně pojetí rozumu jako pole spolupřítomných a spolupůsobících dílčích racionalit.

 • ISBN: 80-7272-030-9
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici LEF.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Patrick Leigh Fermor Čas mlčení

Vyšlo 19. 10. 2020
 • Spirituální cestopis.

 • ISBN: 978-80-7645-084-4
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Renaud Camus Velká výměna

Vyšlo 17. 7. 2020
 • Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie.

 • ISBN: 978-80-7272-681-3
 • Cena: 318 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Hugo Kükelhaus Prvotní číslo a gesto

Vyšlo 21. 12. 2017
 • Iniciační text o číselných poměrech, lidské tělesnosti a duchu. Úvod do „zednářského“ myšlení vycházející z původních principů starých řemesel.

 • ISBN: 978-80-7272-459-8
 • Cena: 378 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Charles Murray Štěstí lidu

Vyšlo 2. 7. 2014
 • Provokativní text provokativního myslitele, který provokuje hodně opovážlivě: obhajuje rodinu, přátelství, víru a smysluplnou práci.

 • ISBN: 978-80-7272-462-8
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Eduardo Lorenco Chaos a nádhera

 • Eseje věnované současnému Portugalsku i obecně tíživým problémům našeho světa.

 • ISBN: 80-7272-038-4
 • Cena: 229 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Georges Bataille Vnitřní zkušenost, Metoda meditace

 • Pštros nakonec podlehne své prostoduchosti a jedním vypouleným okem vyhlíží z písku...

 • ISBN: 80-7272-060-0
 • Cena: 248 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
detail knihy

Počátky staročeské mystiky

 • Počátky staročeské mystiky nabízejí vhled do nábožensko-mystické literatury druhé poloviny XIV. století.

 • ISBN: 80-7272-093-7
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Fernando García de Cortázar Stručné dějiny španělské kultury (Cesty kulturou prostřednictvím měst)

Vyšlo 20. 12. 2018
 • Co má společného Toledo, Mexico, Santiago de Compostela, Kanárské ostrovy? Goya,García Lorca, Unamuno?
  Španělskou kulturu.

 • ISBN: 978-80-7272-764-3
 • Cena: 468 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Octavio Paz Sor JUANA INÉS de la CRUZ aneb nástrahy víry

Vyšlo 20. 3. 2015
 • Rozsáhlá historicko-sociologická, literární a životopisná esej, jedno ze stěžejních děl Octavia Paze, mexického nositele Nobelovy ceny za literaturu (1990).

 • ISBN: 978-80-7272-685-1
 • Cena: 698 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Bertrand Badie Už nejsme sami na světě

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Studie o novém uspořádání globálního světa po rozpadu polárního světa studené války. O nových mimostátních činitelích formujících světovou poltiku, o novém způsobu válčení a nové konfliktualitě, která se vyznačuje asymetrií a deteritorializací.

 • ISBN: 978-80-7272-996-8
 • Cena: 288 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

George Steiner Na Modrovousově hradě

Vyšlo 5. 8. 2020
 • Esej o kultuře.

 • ISBN: 978-80-7645-024-0
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Émile Benveniste Studie z obecné lingvistiky

Vyšlo 9. 3. 2020
 • Úvahy o jazyku jako systému, nezachytitelnosti řeči a způsobu, jakým se v ní artikuluje lidská subjektivita, stály u zrodu proudu povšechně označovaného jako poststrukturalismus. Benvenistovy myšlenky a našly svůj nový výraz v myšlení o literatuře, kde náhle otevřely nový způsob, jak uchopit neuchopitelné a odávat se stále hlubším dobrodružstvím jazyka.

 • Prodej ukončen

 • ISBN: 978-80-7272-177-1
 • Cena: 498 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

George Steiner Skutečné přítomnosti (Je něco v tom, co říkáme?)

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Eseje o Bohu, estetice, jazyku a myšlení.

 • ISBN: 978-80-7272-987-6
 • Cena: 368 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

George Steiner Knihy, které jsem nenapsal

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Soubor esejů George Steiner „posledního z velikých“ z různých podivuhodných myšlenkových světů, které se mohli stát jeho knihami, snad...

 • ISBN: 978-80-7272-109-2
 • Cena: 368 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Henry Miller Čas zabijáků (Studie Rimbauda)

Vyšlo 19. 10. 2017
 • Čas zabijáků můžeme vnímat coby oslavnou píseň na Rimbauda, na mládí a nevinnost, jako konfrontaci jednoho umělce s druhým, jako temnou vizi budoucnosti i jako kritiku umění dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-983-8
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Petr Bláha Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

Vyšlo 25. 7. 2017
 • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

 • ISBN: 978-80-7272-972-2
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Hermann Broch Eseje (Logika rozpadlého světa)

Vyšlo 19. 11. 2016
 • Další výběr z dosud nepřeložené esejistiky psané v očekávání příchodu „nové duchovnosti“.

 • ISBN: 978-80-7272-499-4
 • Cena: 248 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Max Picard Člověk na útěku

Vyšlo 10. 11. 2016
 • Kniha duchovního běženectví, příručka pro uprchlíky, uprchlíky před sebou, světem a Bohem.

 • ISBN: 978-80-7272-893-6
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Martin Hybler Po paměti

Vyšlo 14. 1. 2016
 • Kniha o problematice paměti a jejího fungování. O paměti z hlediska psychologického.O paměti historické, literární, rodinné, kolektivní...

 • ISBN: 978-80-7272-842-8
 • Cena: 348 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Petr Bláha týdenní předčasnosti

Vyšlo 10. 12. 2015
 • Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát a přesto konec světa nenastal.

 • ISBN: 978-80-7272-697-4
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Tomáš Kubíček, Jiří Hrabal, Petr A. Bílek Naratologie (Strukturální analýza vyprávění)

Vyšlo 20. 1. 2014
 • Odborná publikace Naratologie přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny dvacátého století.

 • ISBN: 978-80-7272-592-2
 • Cena: 298 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Henry Miller Eseje

Vyšlo 9. 12. 2010
 • „Miller, Miller, Miller, Miller...
  you are a very good influence.“
  W. C. Williams

 • ISBN: 978-80-7272-229-8
 • Cena: 428 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Petr Bláha Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie

Vyšlo 22. 8. 2012
 • Kniha pro všechny, jimž demokracie navozuje jisté nezpochybnitelné pochybnosti aneb filosofická esej o tom, co každý myslitel jasně ví, ale nikomu to nepoví.

 • ISBN: 978-80-7272-422-2
 • Cena: 268 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Michail Gasparov Nástin dějin evropského verše

Vyšlo 26. 4. 2012
 • Nástin dějin evropského verše je knihou zcela výjimečnou – jedná se o první pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše. Práce nezabírá jen široký geografický prostor (v potaz je vzato 30 jazyků), ale je cenná i svým rozměrem časovým – věnuje se evropskému verši od jeho počátků v antice až k volnému verši XX. století, resp. k experimentální poezii 50.-70. let.

 • ISBN: 978-80-7272-248-8
 • Cena: 498 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jiří Hrabal Fokalizace (Analýza naratologické kategorie)

Vyšlo 23. 11. 2011
 • Naratologická studie Jiřího Hrabala se zabývá kategorií fokalizace v rozsahu, s nímž o ní nebylo dosud nejen v českém kontextu takto souvisle pojednáno. Práce není pouhým heuristickým zachycením proměn pojetí a významů kategorie fokalizace.

 • ISBN: 978-80-7272-390-4
 • Cena: 298 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jan Hojda Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

Vyšlo 20. 9. 2011
 • Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněné téma se její autor pokouší interpretovat v teologicko-antropologické perspektivě.

 • ISBN: 978-80-7272-250-1
 • Cena: 298 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Sergio Pitol Umění fugy

Vyšlo 2. 8. 2010
 • Žánrově těžko zařaditelné dílo, v němž se prolínají autorovy zážitky z dětství a cest, vzpomínky na setkání s významným intelektuály a spisovateli 20. století (např. A. Tabucchi, M. Zambranová, J. Andrzejewski), v závěru pak literární eseje vystřídají dojmy z návštěvy mexického Chiapasu krátce po povstání zapatistů v roce 1994.

 • ISBN: 978-80-7272-226-6
 • Cena: 448 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Zdeněk A. Eminger Domov (Paměť, přítomnost a zaslíbení)

Vyšlo 23. 6. 2010
 • „Nic nemá vyrůst tak, aby svojí domnělou důstojností přehradilo odvěkou cestu spojující posvátnou prázdnotu mezi dvěma domy a mezi dvěma bližními. Je to mravní povinnost, kterou bychom měli mít na zřeteli při budování našich domovů, a tím spíš by měla být údělem sakrálních staveb, vládních budov, univerzit a škol.“

 • ISBN: 978-80-7272-225-9
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Václav Vaněk Disharmonie

Vyšlo 6. 4. 2010
 • Shrnutí autorovy dosavadní práce v oblasti dějin české literatury. Zahrnuje studie různého obsahu, perspektivy a zaměření.

 • ISBN: 978-80-7272-212-9
 • Cena: 438 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Hermann Broch Román - mýtus - kýč

Vyšlo 5. 1. 2010
 • Kniha se těší laskavé podpoře těchto institucí: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond, rakouské Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu.

 • ISBN: 978-80-7272-215-0
 • Cena: 328 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Petr Málek Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt

 • Kniha není souhrnnou monografií a nemá ambici představit estetickou/literární modernu v její komplexnosti. Tvoří ji soubor textů - dílčích sond, v nichž jde o průzkum umělecké imaginace literární moderny ve fázi melancholie, řečeno s W. Benjaminem.

 • ISBN: 978-80-7272-167-2
 • Cena: 398 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Monika Schwarzová Úvod do kognitivní lingvistiky

 • Kniha Moniky Schwarzové v přístupné formě vysvětluje základní předpoklady, metody a cíle kognitivně orientované lingvistiky. Výklad historie a teoretických přístupů je hojně ilustrován pomocí reprezentativních příkladů z různých oblastí kognitivněvědného studia jazyka.

 • ISBN: 978-80-7272-155-9
 • Cena: 238 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Thomas Mann Konec měšťanské epochy

 • Předkládaný svazek představuje výbor z Mannovy rozsáhlé esejistiky o literatuře, filozofi i a hudbě. Je koncipován tak, aby reprezentoval pokud možno nejdůležitější estetická a ideová východiska autorovy celoživotní tvorby.

 • ISBN: 978-80-7272-166-5
 • Cena: 398 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Rozhovory s českými lingvisty I.

 • Kniha obsahuje deset rozhovorů s předními českými jazykovědci nejrůznějších zaměření (s prof. F. Danešem, prof. E. Hajičovou, dr. P. Jančákem, prof. M. Komárkem, doc. I. Nebeskou, prof. B. Palkem, dr. J. Povejšilem, dr. M. Těšitelovou, prof. O. Uličným a prof. R. Večerkou). Obrací pozornost především na formování české lingvistické bohemistiky, a to jak na rovině osobnostní, tak na rovině institucionální, a představuje tak velice důležitý a doposud chybějící příspěvek k dějinám moderní české jazykovědy.

 • ISBN: 978-80-7272-107-8
 • Cena: 384 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jan Wiendl Vizionáři a vyznavači

 • K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století.

 • ISBN: 978-80-7272-111-9
 • Cena: 318 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Michel Foucault Psychologie a duševní nemoc

 • První publikovaná práce francouzského filozofa analyzuje téma vztahu psychologie a šílenství jako určitý moment ve vývoji naší civilizace.

 • ISBN: 80-86019-30-6
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Michel Foucault Dohlížet a trestat

 • Vrcholné dílo francouzského filozofa odkrývá mechanismy všudypřítomné moci a ovládání v moderní společnosti, jejich zrod a genezi v průběhu tří staletí.

 • ISBN: 80-86019-96-9
 • Cena: 428 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Emmanuel Lévinas Čas a jiné / Le temps et l'autre

 • Jedna z prvních prací francouzského filozofa novodobého humanismu. Ontologie lidské jinakosti v čase.

 • ISBN: 80-86019-33-0
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Gaston Bachelard Plamen svíce

 • Esej originálního francouzského myslitele a literárního kritika, inspirovaného psychoanalýzou, v němž podmanivým způsobem sestupuje až k živelným základům naší civilizace a kultury.

 • ISBN: 80-86019-41-1
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Roland Barthes Kritika a pravda

 • Nulový stupeň rukopisu, Základy sémiologie, Kritika a pravda - to jsou rané práce literárního kritika a teoretika, jednoho z vůdčích představitelů francouzského strukturalismu 60. let.

 • ISBN: 80-86019-53-5
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Robert Musil Eseje

 • Musilovy eseje, přednášky, kritiky či recenze svým rozsahem několikanásobně přesahují jeho dílo prozaické a dramatické. Výbor z nich napomáhá hledání vodítek při výkladu Musilova díla jako celku.

 • ISBN: 80-86019-64-0
 • Cena: 258 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Felix Vodička Struktura vývoje

 • Nové rozšířené vydání souboru studií předního českého literárního historika strukturalistické orientace z 50. a 60. let.

 • ISBN: 80-86019-63-2
 • Cena: 458 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Ivan Vojtěch Rozpravy

 • Eseje a úvahy předního českého hudebního teoretika a estetika zamýšlející se nad situací moderní vážné hudby a hudební kultury vůbec v dnešní společnosti.

 • ISBN: 80-86019-71-3
 • Cena: 228 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

René Girard Lež romantismu a pravda románu

 • Rozsáhlá studie se neomezuje pouze na tvarovou analýzu zkoumaných děl, ale ukazuje zároveň, jak literatura přerůstá do života.

 • ISBN: 80-86019-85-3
 • Cena: 298 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Jean Baudrillard Amerika

 • Provokativní esej francouzského postmoderního sociologa o skrytých stránkách civilizace oddělené od Evropy širým Atlantickým oceánem.

 • ISBN: 80-86019-97-7
 • Cena: 228 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Georges Balandier Politická antropologie

 • Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích.

 • ISBN: 80-86019-95-0
 • Cena: 248 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Johan Huizinga Homo ludens

 • Kniha významného nizozemského kulturního historika, v níž zkoumá projevy fenoménu hry v kultuře, a to jednak z historického hlediska, a jednak z hlediska projevů hry v celé šíři kulturního dění.

 • ISBN: 80-7272-020-1
 • Cena: 248 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Záviš Kalandra České pohanství I, II

 • Druhé vydání zásadní vědecké práce věnované raným českým dějinám. Téměř po šedesáti letech je českému čtenáři opět k dispozici. Vychází ve dvou svazcích, doplněno předmluvou a bibliografií Jiřího Brabce.

 • ISBN: 80-7272-032-5
 • Cena: 998 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Studie.
detail knihy

Ross Rosenberg Syndrom lidské přitažlivosti

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Kniha o manipulátorech, závislých aneb proč milujeme ty, kteří nám ubližují.

 • ISBN: 978-80-7272-172-6
 • Cena: 498 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Šlomo Sand Jak byla vynalezena země izraelská (od Svaté země k vlasti)

Vyšlo 20. 8. 2019
 • Málokterá historická práce vyvolala v posledních letech takový zájem a tak živé reakce, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností, jako kniha izraelského historika Šlomo Sanda Jak byl vynalezen židovský národ a její přímé pokračování Jak byla vynalezena země izraelská.

 • ISBN: 978-80-7272-264-8
 • Cena: 548 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Yuri Slezkin Židovské století

Vyšlo 20. 8. 2019
 • Kontroverzní kniha ojedinělým způsobem osvětluje nejen židovské a ruské dějiny, ale též dějiny evropské i americké.

 • ISBN: 978-80-7272-618-9
 • Cena: 598 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
detail knihy

Ayn Randová Ctnost sobectví

Vyšlo 9. 11. 2018
 • Sobectví – ctnost? Americká filozofka a spisovatelka Ayn Randová (bestsellery Atlasova vzpoura a Zdroj) zvolila právě tento provokativní titul své knihy, protože chce světu něco radikálního sdělit.

 • ISBN: 978-80-7272-820-6
 • Cena: 348 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Alexander Pschera Internet zvířat (Nový dialog člověka s přírodou)

Vyšlo 5. 5. 2018
 • Kniha o tom, jak se ekologie se vrací ke svým základům, o novém vztahům lidí a zvířat a také o tom, jak internet, k tomu může být velmi velmi užitečný (a jak se to celé děje).

 • ISBN: 978-80-7272-954-8
 • Cena: 348 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
Poštovné zdarma!
detail knihy

David Bolchover Živé mrtvoly (Vypnuto, vymazáno)

Vyšlo 30. 6. 2017
 • Tato kniha je prvním pokusem prozkoumat fenomén Živé mrtvoly (rozuměj korporátního člověka, jeho slovníku, dress codu, sexuality, stravovacích návyků)naprosto otevřeně, přímo a seriózně. Kniha pro věčné snílky, kteří věří, že pracovní život může být a radostnější, a hlavně lidštější’.

 • ISBN: 978-80-7272-897-8
 • Cena: 348 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Roland Paulsen Zahálka v práci aneb Rukoveť pracovního simulantství

Vyšlo 5. 4. 2017
 • Ve zběsilém tempu současných pracovišť směřuje řada zaměstnanců k vyhoření. Pro jiné zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout. Obojí zdárně popisuje tato studie každodenní ekonomie o smyslu práce a boje o čas.

 • ISBN: 978-80-7272-471-0
 • Cena: 348 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Nicholas Carr Nebezpečná mělčina - Jak internet mění náš mozek

Vyšlo 24. 3. 2017
 • Hlubokého zamyšlení nad fenoménem internet, zamyšlení jak internet mění náš pohled na svět, způsob našeho uvažování, priority našich rozhodnutí a v neposlední řadě struktury našich mozků. Budou naše děti přemýšlet stejně jako my?

 • ISBN: 978-80-7272-780-3
 • Cena: 398 Kč
 • Je nám líto, ale titul je momentálně vyprodaný
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
detail knihy

Georges Balandier Karneval zdání (Rozprava o řeči)

Vyšlo 11. 1. 2017
 • „Esejistická“ kniha tohoto slavného antroploga analizuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny řečových paradigmat a jejich fatální následky na naše bytí, tedy zrod globalizace ekonomie, numerizace reality a všeobecné rozšíření informatiky znamenající nástup současnosti, tedy jeho slovy „Velké transformace“.

 • ISBN: 978-80-7272-801-5
 • Cena: 348 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.
Poštovné zdarma!
detail knihy

Ulrich Schnabel Umění zahálky aneb rozkoš z nicnedělání

Vyšlo 2. 7. 2014
 • Naše životy jsou stále přehlcenější informacemi, novými výzvami, neustálým pocitem nestíhání. Lidský mozek přitom potřebuje chvíle, kdy úplně vypne – jen tak zůstane kreativní a přemýšlivý. Takže toto je manifest za pomalejší život, za více zahálky i mimo sváteční dny.
  Tomáš Lindner, Respekt 51-52/2011

 • ISBN: 978-80-7272-454-3
 • Cena: 348 Kč
 • Tato kniha vyšla v edici Život - návod k použití.