dauphin komerční

aneb „Strictly Commercial“

...informace o edici

Jan Bradáč  Mávám křídly a letím k tobě

 • Básně, které vás vezmou do oblak

 • Společně s Hangar Films s.r.o.

 • Ilustrace Tina Palu.

 • Náklad 200 ks v pevné vazbě a 200 ks ve vazbě měkké, V2 a V8, 155 x 190 mm, 64 stran

 • ISBN: 978-80-7272-975-3, ISBN: 978-80-7272-977-7 (ePub), ISBN: 978-80-7272-976-0 (pdf)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Zbyšek Štěpánek  Pokušení

 • Hlavní postava románu Pokušení, Marek, není jedna osoba, ale tři, nebo spíš čtyři v jednom. Filosof, novinář, politik a požitkář. Dobrák i darebák. Sobec i dárce. Muž s bičem otrokáře i otrok sám, který by si mnohdy místo obdivu a potlesku spíš zasloužil zatracení a pískot davu. Nestane se tak. Jeho charisma je mocné a on je všude. Čtenářovi se tak dostává do rukou román plný lásky, rozkoše i slasti. Je to dílo úvah o životě, o našich vítězstvích i prohrách a omylech a pochopitelně i o naší radosti a štěstí. Prostě je to román o lidském žití.

 • Edice Strictly commercial

 • Náklad 1000 ks, V8, přebal, lesklé lamino, 140 x 200 mm, 276 stran

 • ISBN: 978-80-7272-866-4, ISBN: 978-80-7272-867-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-868-8 (ePub)
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)

Ivan Bartoš, Kerstin Becker, Margot Beierwaltes, Renata Bellingerová, Miroslav Boček, Birgit Bodden, Kateřina Bolechová, Jarmila Hannah Čermáková, Renatus Deckert, Sylva Fischerová, Manfred H. Freude, Marjana Michailowna Gaponenko, Marianne Glaßer, Ralf Harner, Katarína Hegyesy, Pavel Herot, Andrea Heuser, Michal Horáček, Norbert Hummelt, Klára Hůrková, Vít Janota, Matthias Kehle, Sina Klein, Vojtěch Kučera, Pavel Kukal, Christoph Leisten, Anton G. Leitner, Janele z Lilků, Petr Maděra, Marie T. Martin, Hartwig Mauritz, Lenka Mrázková, Marcela Pátková Linhartová, Marcus Roloff, Walle Sayer, Clemens Schittko, Gerd Sonntag, Ludwig Steinherr, Roman Szpuk, Zora Šimůnková, Irena Šťastná, Julia Weiteder-Varga, Jana Witthedová, Jakub Zahradník  Nad střechami světlo - Über den Dächern das Licht

 • Česko-německá antologie poezie a krátké prózy. Dvojjazyčná publikace, která volně navazuje na antologii Sbírka klíčů - Schlüsselsammlung (Družstevní práce/Dauphin 2007), obsahuje texty dvaadvaceti českých a dvaadvaceti německých autorů ze současnosti.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu dasgedichtblog.de.

 • Vybrala a přeložila Klára Hůrková.

 • Fotografie Lenka Mrázková

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino 145 x 200 mm, 336 stran

 • ISBN: 978-80-7272-505-2, ISBN: 978-80-7272-506-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-507-6 (ePub)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

*Jaroslav Vacek  O duši, šílenství a genialitě

 • Tato kniha je kniha o duši, o nemocech duše a o genialitě od biblického starověku až po současnost.

 • Géniové jsou vzácným kořením lidského pokolení. Jejich kreativita překračuje obvyklé hranice. A právě to vyvolává nedůvěru. Jak je možné, že někdo v umění, vědě či technice dospěl až k vrcholům? Kde se v něm vzala jeho mimořádná vynalézavost? Že by zvláštní přízeň bohů? Nejsou v pozadí jeho kreativity nějaké tajuplné vlohy? Může být géniem obyčejný člověk, jehož duševní funkce nevybočují z populační normy?

 • Ukázku z této knihy přináší portál inuru.com.

 • Tato kniha vychází díky laskavé podpoře Tvůrčího literárního stipendia ČNPS.

 • Náklad 600 ks, V2 lesklé lamino 150 x 215 mm, 560 stran

 • ISBN: 978-80-7272-437-6, ISBN: 978-80-7272-532-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-533-5 (ePub)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Jaroslav Vacek  Mýtus „Věčného Žida“ (Mnoho podob Ahasvera)

 • Literarizace „Věčného Žida“ poetizovala jeho legendární stopy a proměnlivost jeho existence byla značná. Měl mnoho jmen i vlastností: „Věčný Žid“, „Toulavý Žid“, Ahasver, „Antichrist“, falešný Mesiáš, vagabund, outsider, „Mlčenlivý“, „Nepoznatelný tajemného původu“, „živý mrtvý“ aj. Jeho nesmrtelnost náležela k legendě, přesto ho nechali někteří umřít. V rakouských novinách „Tiroler Tageszeitung“ se v roce 1954 objevil článek „Ahasver verstarb in Spanisch-Marokko“ („Ahasver umřel ve Španělském Maroku“) a dokonce se rozvinula i diskuse o místě jeho hrobu.
  Kniha Jaroslava Vacka nám přináší vyčerpávající přehled mýtu o Ahasverovi v kulturních dějinách naší civilizace.

 • Původní ilustrace

 • Na tuto knihu upozorňjí Čítarny.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z iDnes.cz a časopisu Gymnasion.

 • V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 188 stran

 • ISBN: 978-80-7272-432-1, ISBN: 978-80-7272-518-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-519-9 (ePub)
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Robert Kačeňák  Milosrdná lež

 • Kniha nabízí jazykem plným metafor pohled do zákulisí života jedné nemocnice. Psychiatr Mário Sant je vášnivým mladým svůdcem, neustále hledajícím věčnost lásky v její pomíjivosti. Ze Santova odstupu pozorujeme nejen bizarní a zároveň obyčejné osudy pacientů, ale i každodennost nemocničního života, především na chirurgii a gynekologickém oddělení. Beznadějná snaha postav románu uniknout svému osudu stírá hranice mezi šílenstvím a touhou. Pláč přechází ve smích a naopak. Boj zdravotních sester o vlastní nezávislost se střídá s láskou na první pohled. To vše je zasazeno do devadesátých let minulého století, plných porevoluční eufórie, bojů o moc a dělení společného koláče. Román nabízí pohled na člověka ve všech jeho podobách od narození přes krize jednotlivých životních období až po loučení se světem. Několik vzájemně se prolínajících příběhů, které jsou spojeny hlavními postavami, odhaluje vrstvu po vrstvě labyrint vztahů a propracovává se až k dramatickému závěru.

 • 290 stran

 • ISBN: 978-80-7272-246-4, ISBN: 978-80-7272-272-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-273-0 (ePub)
 • Cena: 288 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


David M. Buss  Evoluce touhy

 • Netradiční a přelomová monografie o lidské sexualitě z pozice evoluční psychologie. První publikace evoluční psychologie o sexuálních strategiích vycházející v češtině. Tento nový směr v psychologii se snaží rekonstruovat problémy, které museli řešit naši předkové ve svém primitivním prostředí a z těchto premis odvodit jejich současné chování.
  Kniha je zvláště cenná tím, že nám pojmenovává a zpřehledňuje naše neuvědomované motivy, potřeby, postoje a následně i tužby, přání. Může nám pomoci, abychom více porozuměli různým partnerským/manželským rozporům, nevěrám, rozchodům, tahanicím o děti...
  Určeno, psychologům, socilogům studentům psychlogie, biologie a příbuzných oborů především však laické veřejnosti.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z iLiteratura.cz.

 • Překladu Josef Hausmann

 • Předmluva Eduard Bakalář

 • Koláž na obalu Miroslav Huptych

 • Náklad 1000 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 150 x 215 mm, 392 stran

 • ISBN: 978-807272-214-3
 • Cena: 399 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Jan Vodňanský, Miroslav Huptych  Delikatesy

 • Kabaret veršů a koláží co velkou kvalitu odraží
  nové autorské dvojice co vždy pobaví Vás velice!

 • 60 originálních koláží

 • Edice Strictly commercial

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 192 x 192 mm, 128 stran

 • ISBN: 978-807272-189-5
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

Zbyšek Štěpánek  Sny žen a touhy mužů III

 • Román „o lásce, štěstí, bolesti, sexu, manželství, nevěře, dětech, touhách a snech...“ Autor do své knihy originálně zakomponoval nové komunikační technologie, měnící způsoby vztahů mezi lidmi.

 • Edice Strictly commercial

 • Náklad 1000 ks, vázané s přebalem a lesklým laminem, 264 stran

 • ISBN: 978-80-7272-094-1
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)

*Bhagavadgíta

 • Tento staroindický nábožensko-filosofický spis byl po celá staletí od svého vzniku asi ve 3. století př. Kr. překládán do mnoha jazyků kulturních zemí světa. Do češtiny byl od r. 1877 přeložen asi sedmkrát. Všechny dosavadní české verze (Čupr, 1877, Procházka, 1900, Maternová 1920, Weinfurter 1926. Janíček 1945, 1989, Filipský a Vacek, 1988 a Bhaktivédanta 2000) jsou překlady volné, víceslovné a interpretační. Předkládaná verze abertamská plyne v řeči vázané v časomíře osmislabičných veršů, v jakých je napsán původní sanskrtský text. Časoměrný rytmus veršů měl usnadnit zapamatování při tradici ústního předávání a zabránit vkládání vlastních nadbytečných nebo i významově posunutých slov. Abertamské překlady vznikaly během 20 let kontemplativního způsobu života o samotě v horách, v hlubokém soustředění na duchovní sdělení textů, v inspirovaných proudech shůry. A je tedy tato verze Bhagavadgíty jakýmsi pokusem o návrat ke zdroji Jednoduchosti.
  Bhagavadgíta je posvátná Kniha mnoha milionů lidí. Mnoho tisíc lidí ji denně čte a znají celé sloky nazpamět. Mnoho set lidí ji překládalo do svých mateřských jazyků a psalo k ní i své komentáře. Já se domnívám, že když hovoří Bůh, má člověk zmlknout a tiše a pozorně naslouchat. Protože slovo Boží má tu zvláštní moc, že někdy stačí jediná věta nebo slovo, kterým člověk porozumí, aby ho osvítilo poznání a jeho život se od základu promění. S přáním, aby se toto přihodilo třeba i jedinému čtenáři, posílám Bhagavadgítu z Abertam v jubilejním roce 2008 do světa - bez komentáře.
  Ing. Dalibor Uhlíř - editor

 • Centrum Spirála za pomoci nakladatelství Dauphin

 • K vydání připravil Dalibor Uhlíř

 • Náklad 300 ks, V2 matné lamino 107x 177 mm, 192 stran

 • ISBN: 978-80-7272-112-2
 • Cena: 162 Kč (včetně DPH 10%)

Jarmila Uždilová  Zkouška

 • Kniha povídek Zkouška je poodhalení tajemného závěsu času o znovuobjevování nostalgie života našich otců, dědů, prvorepublikové mravnosti a cti.

 • Edice Strictly commercial

 • Ilustrace Bedřiška Uždilová

 • Náklad 1000 ks, brožovaná vazba 200 x 130 mm, 262 stran

 • ISBN: 978-80-7212-115-1
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)

Zbyšek Štěpánek  Sny žen a touhy mužů II - román o lásce a nenávisti

 • Druhý díl čtenářsky úspěšné trilogie uvádí čtenáře do tenkého přediva mezilidských vztahů, kde touha, vášně a sex jsou hlavními hybateli nekonvečních osudů hrdinů naší žhavé současnosti.

 • Edice Strictly commercial

 • Náklad 1000 ks, vázané s přebalem a lesklým laminem, 262 stran

 • ISBN: 80-7272-075-9
 • Cena: 258 Kč (včetně DPH 10%)

Jan Novák  Centimetr od tvých rtů

 • V generačním románu se nechává slyšet Jan Novák - hlavní hrdina: „O lásce vím své.“ Jeho slova potvrzuje i sám autor Jan Novák (* 1962). Skutečné lásky a zklamání, život mezi Prahou a Brnem, osamělá duše a horoucí srdce, zkrátka román nejen pro ženy. Při přemítání o láskách dávno zašlých ucítíte svěží závan, který zadul do české literatury. A proč autor píše pod pseudonymem? To sí určitě domyslíte sami.

 • Edice Strictly commercial

 • Náklad 1000 ks, vázané s lesklým laminem, 142 stran

 • ISBN: 80-7272-076-7
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)

Stella Zázvorková, Tomáš A. Princ  Poslední kuchařka Stelly Zázvorkové

 • Poslední kuchařka Stelly Zázvorkové vznikla na základě osobních rozhovorů s velkou českou herečkou těsně před její smrtí. Sestává z autentických receptů, které ji proslavily mezi jejími přáteli a zařadily ji do zlatého fondu české kuchyně. Kniha je důstojnou vzpomínkou na paní Stellu jako na člověka, který vedle své profese měl rád i plný život, jehož součástí je i kulinářské umění.

 • Edice Strictly commercial

 • Náklad 1000 ks, vázané s lesklým laminem, 120 stran

 • ISBN: 80-7272-077-5
 • Cena: 189 Kč (včetně DPH 10%)

Zbyšek Štěpánek  Sny žen a touhy mužů

 • Erotický román o lásce, sexu a manželství. Kniha vypráví příběh mladého muže Zdeňka, který na počátku učiní osudovou volbu při výběru své životní partnerky.

 • Edice Strictly commercial

 • Náklad 1000 ks, vázané s lesklým laminem, 306 stran

 • ISBN: 80-7272-022-8
 • Cena: 197 Kč (včetně DPH 10%)

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk