Ethno

Liščí žena - mýty a legendy sibiřských národů

 • Příběhy vážné, mystické, strašidelné, zábavné i napínavé pocházejí z rozličných končin severní Asie mezi Uralem a Kamčatkou - sbírka více než sedmdesáti mýtů, legend a pohádek třiceti tří etnických skupin.
  Příběhy o životě lidí a zvířat v přírodě tak drsné, že přežití může zajistit často jen šaman se svou moudrostí a kouzly

 • Sbírka více než sedmdesáti mýtů, legend a pohádek třiceti tří etnických skupin nabízí průřez ústní tradicí původních obyvatel Sibiře a ruského Dálného východu. Čtenář zde najde mýty o stvoření a uspořádání světa, o původu smrti či nebeských těles, legendy o lásce, hrdinech, démonech a šamanech i pohádky o zvířatech a šibalech. Příběhy vážné, mystické, strašidelné, zábavné i napínavé pocházejí z rozličných končin severní Asie mezi Uralem a Kamčatkou a z různých období od počátku 18. století po současnost. Všechny ale hovoří o životě lidí a zvířat v přírodě tak drsné, že přežití může zajistit často jen šaman se svou moudrostí a kouzly.
  Atmosféru jednotlivých příběhů dokreslují půvabné lustrace V. Křivánkové vycházející z uměleckých tradic původních obyvatel Sibiře.

 • Překlad a doslov Ondřej Pivoda.

 • Předmluva Michal Kovář.

 • Bohatě ilustrováno Veronikou Křivánkovou.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 220 mm, 462 stran

 • ISBN: 978-80-7272-962-3, ISBN: 978-80-7272-823-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-960-9 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-959-3 (Mobi)
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha je novinkou naší produkce. Podívejte se i na další novinky.

Kai Reinhold Donner  Samojedi (Na Sibiři mezi Samojedy)

 • Dobroudružství života mezi sibiřskými etniky dříve nazývanými jednotně Samojedy. Dobrodružství života v kruté tundře, dobrodružství života mezi šamany, kdy ještě byli šamany, kdy při teplotách klesajících v zimě k minus 60 °C se stával každý lidský počin dobrodružstvím.

 • Doplněno původními černobílými fotografiemi.

 • Přeložila Anežka Křístková, redigovala Markéta Hejkalová

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 336 stran

 • ISBN: 978-80-7272-963-0, ISBN: 978-80-7272-964-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-965-4 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-984-5 (Mobi)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.

W. B. Yeats  Příběhy ryšavého Hanrahana - keltské variace

 • Výběr mytických a tajemných příběhů ze starého Irska.

 • Přeložil Jaroslav Skalický

 • Náklad 1000 ks, 96 stran

 • ISBN: 80-901842-8-6
 • Cena: 128 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ad usum Delphini.

Miroslav Černý  Slovem svět – příběhy mizejících jazyků

 • Kniha příběhů mizejících jazyků – antropolingvistický cestopis.

 • Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních letech strhávají vysokou míru pozornosti, jsou radikální změny na jazykové mapě světa. Bylo vyčísleno, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21. století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem a vyslechneme příběhy pěti mizejících jazyků a kultur, které autor v posledních letech při svých cestách navštívil. Ať už v saharské poušti, cejlonském pralese, australské buši, arktické tundře či v horách západu Ameriky, vypravěč nás nenechá na pochybách, že hlavní bohatství lidstva spočívá v rozmanitosti a tu je třeba chránit.

 • Studii doprovodil Zdeněk Justoň.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-869-5, ISBN: 978-80-7272-870-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-871-8 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Geronimo  Paměti náčelníka Apačů

 • Dobroudružství života snad nejznámějšího indiánského náčelníka Geronimo – čtyřicet let nelítostného boje za právo svobodně žít, dvacet let válečného zajetí v rezervaci. Za svého dětsví nezahlédl jediného bílého muže. Později se však jeho život nesl ve znamení urputných bojů proti bledým tvářím. Geronimo – postrach mexického pohraničí.

 • „Jsem vděčný, že mi prezident Spojených států dal svolení vyprávět můj příběh. Doufám, že si on a ti pod ním, co mají autoritu, přečtou můj příběh a posoudí, zda s mým lidem bylo spravedlivě zacházeno.“
  Toto jsou slova slavného apačského vůdce Geronima z jeho vlastní autobiografie, kterou nám v písemné podobě zachoval pan Barrett. Autobiografie tvoří první díl této publikace a druhý díl – Historie Apačů, je založena na dostupných historických faktech, které se těchto kmenů týkají. Tyto informace nám pak pomůžou zorientovat se v čase a dění tehdejších událostí, abychom mohli posoudit, jak výjimečná byla historie apačského národa. Přejeme pěkný čtenářský zážitek.

 • Doplněno původními černobílými fotografiemi Edwarda S. Curtise a Dějinymi Apačů z pera Nataši Budačové a Borise Taufera.

 • Upoutávku na tuto knihu přinesl časopis ABC č. 4/2015 a také Čítarny.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 448 stran

 • ISBN: 978-80-7272-472-X, ISBN: 978-80-7272-473-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-474-8 (ePub)
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Ettore Biocca  Sama mezi Indiány

 • Unesena Indiány, zůstala sama mezi Indiány, aby žila s Indiány. Úchvatný zápis o existenci lidí, kteří zmizeli v nenávratnu dějin. Příběh Heleny Valerové, dívky unesené Yanomahy, která se stala ženou jejich náčelníka. Ten ji zasvětil do řady vědomostí a tajemství, které se obvykle etnografové vůbec nedozvědí.

 • Všechno, co stojí psáno v této takřka neuvěřitelné historii, není výplod obraznosti, nýbrž popis, někdy dramatický, někdy poetický, života skutečně prožitého. Práva jsou jména indiánských kmenů, práva jména osob i míst, pravé jsou jednotlivé epizody. Později jsme se autor setkal s mnoha osobami a skupinami Yanoámů, u nichž Valerová žila, a přesvědčil se o pravdivosti toho, co mu vylíčila s takovou jasností a plastičností. V knize, kterou zde předkládáme se Biocca úzkostlivě držel ústního vyprávění, snažil se zachovat jeho tvrdou formu, právě proto, aby jeho hodnota dokumentu zůstala plně zachována.
  Když se Helena Valerová v roce 1958 vrátila na salesiánskou misii, její původní rodina ji odmítla přijmout – už pro ně byla Indiánkou. Proto její závěrečný výrok zní jako smutné poselství: „Představovala jsem si u bílých všechno úplně jinak.“

 • Doplněno původními 11 barevnými a 51 černobílými fotografiemi z archivu autora a misionáře Luigiho Cocca.

 • Vybaveno předmluvou Zdeňka Justoně.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu StudentPoint.cz.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Část výtěžku z prodeje této knihy putuje na konto Nadace Velká Amazonie.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 488 stran

 • ISBN: 978-80-7272-433-8
 • Cena: 488 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Zdeněk Justoň  Ekonomie přírodních národů

 • „Krásná kniha, která propojuje mnohé, je hluboká a přitom se čte skoro jedním dechem. Je málo knih, které pojednávají o tak dávných tématech a zároveň jsou tak současné.“
  Tomáš Sedláček

 • Světově ojedinělá výpravná kniha o hospodaření u „přírodních národů“ odkud můžeme odvozovat i základy ekonomik dneška.
  A také kniha o tom jakým epochálním vynálezem je kuchyně a také o tom jak dar se stal zbožím a proč vznikly sociální nerovnosti a nekončící války.
  Od domácností bratří Neandrtálců přes domácnosti Austrálců, Indiánů obou Amerik, Melanésanů či Afričanů k domácnostem našich pradědů na počátku novověku.
  A o konci přirozeného světa a věčné touze po něm.

 • Na tuto knihu upozornil dne 23. ledna iN magazín Hospodářských novin.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálů Finmag, Čítárny a z časopisu Business Woman.

 • Ilustrace, tabulky, grafy, rejstříky, poznámky

 • V8 přebal lesklé lamino 145 x 210 mm, 599 stran

 • ISBN: 978-80-7272-419-2, ISBN: 978-80-7272-308-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-309-6 (ePub)
 • Cena: 698 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

 • Vychází současně elektronicky:


Gyula Illyés  Divotvorný vůl a jiné maďarské pohádky

 • Byl jednou jeden král a ten měl takovou moc, že když si kýchl, museli na něho lidé v celé zemi volat: „Ať vám slouží!“ Každý mu vždy popřál, jen ovčák s jiskrnýma očima pranic nedbal nařízení a odmítal se starému králi podvolit. Když se to mocný vladař dozvěděl, zalomcoval s ním vztek a ihned si k sobě nechal drzého mladíka povolat... Nemusíme příliš přemýšlet o tom, zda v pohádce zvítězí moc, nebo důvtip. I proto nás pohádky provázejí celý život. Vracejí nám obraz spravedlivého a dobrého světa.
  Reprezentativní výbor maďarských pohádek přináší příběhy sebrané nejvýznamnějšími maďarskými folkloristy a zpracované do dnes už tradiční podoby spisovatelem Gyulou Illyésem.

 • Přeložila Kateřina Horváthová

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 272 stran

 • ISBN: 978-80-7272-143-6
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Tomáš Boukal  Torava - lovci severozápadní Sibiře, příroda a lidé

 • „Kolem nás je jen zšeřelá zimní tajga. Před námi sotva viditelná stezka, občas značená záseky. Valer, komizirjánský lovec, prošlapává cestu. Já na lyžích podšitých kožešinou, se ho snažím neztratit z dohledu. Několik kilometrů za námi zůstal sněžný skútr, nepodařilo se nám ho znovu nastartovat...“

 • Nejen dobrodružství převeliká, ale především řada původních záznamů mýtů a legend sibiřských lovců s pečlivým faktografickým aparátem.

 • Přečtěte si více o této knize.

 • Náklad 1000 ks, 168 stran

 • ISBN: 80-7272-029-5
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Maximiamo José Roberto  Legenda o Juruparym

 • Legenda o Juruparym je jedinečným záznamem prastarého mýtu z oblasti severozápadní Amazonie. Způsob, jakým byla sepsána, i neobyčejná rozsáhlost a ucelenost ji řadí k předním památkám předkolumbovské literatury. Vedle odvěkého příběhu o sváru mezi muži a ženami je Legenda o Juruparym také cenným etnografickým materiálem, který umožňuje nahlédnout do magického světa vaupéských etnik a esoterických rituálů Jurupary, jež dlouho představovaly jedno z velkých tajemství Amazonie.

 • Přeložila Renata Haffaf

 • Náklad 1000 ks, 232 stran

 • ISBN: 80-7272-027-9
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Poronominare - mýty a legendy brazilských indiánů

 • Antologie původních mýtů a legend brazilských indiánů.

 • Přeložila Pavla Lidmilová

 • Náklad 1000 ks, 144 stran

 • ISBN: 80-901842-7-8
 • Cena: 128 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Neuvadnou mé květy, neumlknou mé písně

 • Antologie aztécké, kečuánské a mexické milostné poezie od dob nejstarších po současnost.

 • Přeložil Oldřich Kašpar

 • Náklad 1000 ks, 112 stran

 • ISBN: 80-86019-00-4
 • Cena: 138 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Claude Lévi-Strauss  Totemismus dnes

 • Originální práce věnovaná totemismu, vysvětlující pojem totemismu z hlediska strukturální antropologie, která předcházela vzniku Myšlení přírodních národů. Základní literatura pro každého, kdo se jen trochu zajímá o etnologii.

 • Přeložil Zdeněk Justoň

 • Náklad 1000 ks, 126 stran

 • ISBN: 80-7272-007-4
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Claude Lévi-Strauss  Myšlení přírodních národů

 • Nejdůležitější dílo patriarchy strukturální antropologie přinášející zcela jiný pohled na svět mýtů, pohádek a bájí.

 • Přeložil Jiří Pechar

 • Náklad 1000 ks, obálka lesklé lamino, 368 stran

 • ISBN: 80-86019-25-X
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Claude Lévi-Strauss  Cesta masek

 • První antropologická interpretace objektů domorodého výtvarného umění v souvislosti s mýty Severní Ameriky a Tichomoří.

 • Fotografie na křídovém papíru.

 • Přeložil Zdeněk Justoň

 • Náklad 1000 ks, 202 stran

 • ISBN: 80-86019-22-5
 • Cena: 200 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Zdeněk Justoň  Hudba přírodních národů

 • Původní hudba na pozadí domorodých obřadů, mýtů a slavností.

 • Část nákladu doplněna CD s nahrávkami australských aboriginů.

 • Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím Maťa.

 • Náklad 1000 ks, obálka lesklé lamino, 200 stran

 • ISBN: 80-901842-4-3, ISBN: 80-86013-02-2 (Maťa)
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Zdeněk Justoň  Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem

 • Imaginární setkání dvou velikánů světových mytologií. Soubor etnologických esejů propojených rozhovorem „otce strukturální antropologie“ s tvůrcem nových mýtů.

 • Náklad 1000 ks, 200 stran

 • ISBN: 80-86019-55-1
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*William Seabrook  Ostrov černých kouzel - vúdú na Haiti

 • Kultovní kniha amerického novináře a dobrodruha z roku 1929 popisující bezprostřední styk s haitským religiosním fenoménem - kultem vúdú.

 • Náklad 1000 ks, 344 stran

 • ISBN: 80-86019-45-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Legendy a pověsti staré Šumavy

 • Výbor z původních záznamů šumavských pověstí.

 • Vybral a uspořádal Josef Rauvolf

 • Fotografie Jan Daňhel

 • Náklad 1000 ks, 264 stran, 12 x 20 cm.

 • ISBN: 80-86019-20-9, ISBN: 80-7272-028-7, váz.
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Stilzel, skřet šumavský

 • Volné pokračování Legend a pověstí staré Šumavy, příběhy malého démona, páchajícího všude zlo.

 • Přeložil Josef Rauvolf

 • Fotografie Jan Daňhel

 • Náklad 1000 ks, 96 stran, 12 x 20 cm

 • ISBN: 80-86019-60-8
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Villy Sorensen  Ragnarok - soumrak bohů

 • Dánský prozaik a esejista, autor monografií o Senekovi a Nietzschem, převyprávěl osobitým způsobem severské mýty.

 • Ragnarok, soumrak bohů stojí poněkud stranou jeho tvorby, představuje převyprávění severských bájí a nový pohled na ně. Jde o vědomou kritiku Soumraku bohů v pojetí Richarda Wagnera a jemu blízkých, stejně jako o dialog s obvyklými interpretacemi severské mytologie, jež v neměnné podobě přetrvávají od minulého století. Sorensenovo pojetí má blízko k ironizování tradiční látky, jak ji známe z tvorby německého spisovatele Thomase Manna. Vznikl tak řetězec rozmarných, čtivých aktualizovaných příběhů.

 • Přeložil Jan Hendrych

 • Fotografie Hana Rysová

 • Náklad 1000 ks, 144 stran

 • ISBN: 80-86019-66-7
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Josef Čapek  Umění přírodních národů

 • Nové vydání knihy, která jako první u nás analyzovala umění domorodých kmenů různých ras a kontinentů z uměnovědného hlediska.

 • Náklad 1000 ks, 352 stran

 • ISBN: 80-86019-19-5
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Anatole Le Braz  Ankou - legenda o smrti v dolní Bretani

 • Antologie příběhů o smrti a démonech z kraje menhirů a Keltů.

 • Přeložil Zdeněk Hrbata

 • Náklad 1000 ks, 144 stran

 • ISBN: 80-86019-10-1
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Ninigo a stvoření světa

 • Výbor mýtů a legend jihoamerických indiánů z různých etnických oblastí.

 • Náklad 1000 ks, 128 stran

 • ISBN: 80-86019-24-1
 • Cena: 138 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Fiona Macledonová  Vítr a vlny - hebridské mýty a legendy

 • Výbor keltských legend a pověstí z britských Hebrid.

 • Přeložil Vojtěch Gaja, verše přeložila Anděla Janoušková

 • Fotografie Hana Rysová

 • Náklad 1000 ks, 184 stran

 • ISBN: 80-86019-29-2
 • Cena: 179 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Řecké pohádky

 • Původní pohádky ze země tisíce ostrovů odkazují spíše na klasické evropské pohádky než na staré řecké báje a pověsti. Prosluněný text vhodný nejen na dovolenou a k poučení vašich ratolestí.

 • Přečtěte si ukázku a předmluvu z této knihy.

 • Vybrali a přeložili Petr Šourek a Denis Kostomitsopoulos

 • Ilustrovala Alice Kubizňáková

 • Náklad 1000 ks, 195 stran

 • ISBN: 80-7272-017-1
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Dračí král

 • Vietnamské mýty a pohádky, které nám odhalují nádherný svět legend, mýtů a poezie našich nových spoluobčanů.

 • Vybrala a přeložila Petra Müllerová

 • Ilustrováno tradičními dřevoryty

 • Náklad 1000 ks, 152 stran

 • ISBN: 80-7272-041-4
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Portugalské pohádky a pověsti

 • První reprezentativní výbor portugalské lidové slovesnosti. Pohádky, které překračují hranice klasických žánrových schémat. Dobro ani zlo v nich nejsou absolutní a dobro také vždy nevítězí. Tento realismus je navíc umocněn primitivním, ale kouzelným jazykem, který se podařilo dokonale převést i do českého vydání.

 • Přeložila Marie Havlíková

 • Náklad 1000 ks, obálka z přírodního kartonu, 208 stran

 • ISBN: 80-86019-81-0
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Staroislandské povídky

 • Příběhy líčící s drsným humorem osudy Islanďanů ve století Vikingů a prvních křesťanských králů.

 • Přečtěte si předmluvu k této knize.

 • Přeložily Veronika Dudková a Helena Kadečková

 • Fotografie Lenka Tajerová

 • Ilustrace Halldór Pétursson

 • Náklad 1000 ks, 216 stran

 • ISBN: 80-86019-89-6
 • Cena: 208 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Popol Vuh

 • Reedice známé písemné památky - záznamu původních magicko-mystických textů z aztécké říše.

 • Přeložil Ivan Slavík

 • Náklad 1000 ks, 232 stran

 • ISBN: 80-7272-000-7
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

Bruce Chatwin  Cesty písní

 • Mýty a legendy australských aboriginů v deníkových záznamech jednoho z posledních bílých nomádů. Autentické vyprávění o tom, že i putování napříč kontinentem může být písní, jak se píseň stává mapou země a mapa země písní.

 • Přečtěte si více o této knize.

 • Přeložila Andrea Mustafá-Hamouzová

 • Náklad 1000 ks, 304 stran

 • ISBN: 80-7272-015-5
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk