Jan Hojda: Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

menu

Jan Hojda Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

Vyšlo 20. 9. 2011
  • Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněné téma se její autor pokouší interpretovat v teologicko-antropologické perspektivě.

  • Vztah mužských a ženských postav představuje jako prostor nábožensky zaměřené iniciace, kterou na základě svého životního putování podstupují mužští protagonisté. Kniha poukazuje na možnosti spatřovat v putování mužských postav cestu člověka k Bohu jako ke svému transcendentnímu Ty. Zároveň upozorňuje na to, že postavám chudých žen, které dokonale přijímají svůj mužský protějšek, je možné přisuzovat některé výrazné christologické rysy.

  • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

  • Přečtěte si recenzi na tuto knihu od Františka Burdy.

  • Náklad 300 ks, V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 264 stran

  • ISBN: 978-80-7272-250-1, 978-80-7272-326-3 (ePub), 978-80-7272-325-6 (pdf)
  • Cena: 298 Kč

  • Vychází současně elektronicky: