František Listopad: Poesie II

menu

František Listopad Poesie II

Vyšlo 15. 12. 2012
  • Sebrané spisy Františka Listopada
    Svazek II. verše z let 1992 – 2012

  • Další kniha, která vychází u příležitosti autorových 91. narozenin

  • Básně II. jsou shrnutím všech knižně vydaných Listopadových básnických sbírek z let 1992 – 2012. Jedná se tedy sbírky Final rondi (1992), Oprava houslí a kytar (1995), Krleš (1998), Příští poezie (2001), Milostná stěhování (2001), Rosa definitiva (2007), Hymny zkratky (2010), Curricula (2011), Soukromé západy slunce (2012) a Andělské schody (2012).

  • O této knize píše MF Dnes.

  • Náklad 1000 ks, V2 110 x 200 mm, 744 stran

  • ISBN: 978-80-7272-438-3, 978-80-7272-534-2 (pdf), 978-80-7272-535-9 (ePub)
  • Cena: 698 Kč

Když autor najde nakladatele (Poesie, Poesie II)

Nakladateli Danielu Podhradskému přišlo, že František Listopad je nespravedlivě opomíjený autor. Rozhodl se proto, že mu vydá spisy. Téměř všemu navzdory.

František Listopad – narozený 16. listopadu 1921 v Praze – je spolu s Bohumilou Grögerovou (nar. 7. srpna 1921) nejspíš nejstarším žijícím českým spisovatelem. Od roku 1959 Listopad, který se po únoru 1948 nevrátil z Paříže z pracovního pobytu, dlí v Portugalsku. Má za sebou rozsáhlé dílo, jež započalo v čase druhé světové války. Jeho publikační návraty byly po listopadu 1989 v rodné zemi nikoliv zcela sporadické, to zase ne, nicméně roztroušené. Nakladatelství Dauphin se rozhodlo pro podnikatelsky „beznadějný“ krok a nabídlo Listopadovi vydání spisů. Venku jsou zatím nedávno vydané dva svazky poezie: v úhrnu nějakých 1 100 stran. „Cestoval jsem za panem Listopadem do Lisabonu a domluvili jsme se,“ vysvětluje vznik projektu Daniel Podhradský, hlava i srdce nakladatelství Dauphin. „Mám totiž za to, že jde o autora tady neprávem opomíjeného.“ Zmíněné dva svazky poezie sice avizují, že půjde o Sebrané spisy Františka Listopada, to označení je však třeba brát s rezervou. „Nejde o spisy kritické, to je úkol pro další generace, nýbrž o spisy koncipované autorem,“ vypráví Podhradský. „Pan Listopad si například u řady svých překladů nebo textů esejistického charakteru, různě roztroušených mimo knihy, vybavuje jejich existenci a osud už jen málo nebo vůbec. Jednou je budou muset dohledávat badatelé.“ Spisy Františka Listopada by tak měly být, stojí v edičním záměru, „v první řadě uceleným, přehlédnutým a definitivně uspořádaným autorským výborem“, který edičně koncipuje Michal Jareš. Následující svazky budou věnovány autorovým prózám, uvažuje se o souboru esejů a textů divadelních a také o svazku memoárovém.


Josef Chuchma, MF Dnes