Petr Bláha: týdenní předčasnosti

menu

Petr Bláha týdenní předčasnosti

Vyšlo 10. 12. 2015
  • Soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát a přesto konec světa nenastal.

  • Kniha týdenní předčasnosti je průhledem do soukromě vnímaných událostí jednoho roku, který se lišil od ostatních tím, že byl předznamenán předpovědí konce světa. Autor tuto zvláštnost rozehrává do obecnějších dějinných perspektiv, z jejichž nadhledu prochází běžnými životními situacemi. V jeho pravidelných záznamech se tak tyto situace dotýkají něčeho, co zaměstnává lidskou mysl bez ohledu na senzační předpovědi. Odhaluje se tím mimo jiné i potřeba si takové předpovědi dopřávat. Konec světa se totiž v křehkých dotecích prolíná s obavami, jejichž zdrojem jsou jakékoliv méně nápadné konce. Uvědoměním těchto okolností vzniká zvláštní paradox. Ukazuje se, kolik událostí se dokáže podivně zahrotit, přestože se nestalo to, co se očekávalo. Možná právě z toho důvodu, že se již předem mnohem spíše očekávalo, že se nic nestane. Lidské pohrávání ale naráží na hrozby dějinných vyústění. Také jejich převleky se stávají součástí běžného prožívání, i když se zdá, že jsou pokaždé nějak předčasné.

  • Náklad 500 ks, V2, 193 x 200 mm, 200 stran

  • ISBN: 978-80-7272-697-4, 978-80-7272-699-8 (ePub), 978-80-7272-698-1 (pdf)
  • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%