Josef Čapek: Umění přírodních národů

menu

Josef Čapek Umění přírodních národů

  • Nové vydání knihy, která jako první u nás analyzovala umění domorodých kmenů různých ras a kontinentů z uměnovědného hlediska.

  • Čapkova kniha mi připomíná monumentální Gauguinův obraz Odkud přicházíme? Co jsme? Kam jdeme? Nejen naléhavostí dotazů, jež jsou obsaženy v jeho názvu: spíš stejnou potřebou odpovědí.

  • Po úvodu, zabývajícím se otázkou místa vzniku lidstva, původního osídlení a stěhování lidských plemen, vysvětluje autor, co rozumí „přírodními národy“, a objasňuje svůj názor na rozlišování pojmů „kultura“ a „civilisace“. Stěžejní část knihy je věnována studiu výtvarných projevů přírodních národů a jejich vlivu na vývoj evropské výtvarné kultury na počátku našeho století, jmenovitě na P. Picassa. Čapek jako výtvarný kritik zasvěceně a poučně přibližuje kouzlo a podstatu výtvarného umění černošských kmenů v Africe a v Tichomoří, umění Malajců i pradávných obyvatel Ameriky, jako malíř pak názorně osobitými kresbami zpodobuje jejich řezby, masky, sošky, idoly, amulety, ozdoby, plastiky i kresby a zpodobeniny bůžků, lidí i zvířat. Kniha není prací vědeckou, jsou to spíše poznámky umělce okouzleného uměním primitivních národů.

  • Studii doprovodili Zdeněk Justoň a Michal Novotný.

  • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 428 stran

  • ISBN: 978-80-7272-756-8, 978-80-7272-757-5 (pdf), 978-80-7272-758-2 (e-pub)