George Steiner: Na Modrovousově hradě

menu

George Steiner Na Modrovousově hradě

Vyšlo 5. 8. 2020
  • Esej o kultuře.

  • Lze holocaust chápat jako exces, jako doprovodný jev modernity, vyvěrající z příliš velké sázky na člověka?

  • Lze příčiny nelidskosti paradoxně najít v samotném srdci civilizovanosti?

  • Na Modrovousově hradě je rozsahem nepříliš dlouhý, myšlenkově ovšem nesmírně hutný a po jazykové i argumentační stránce strhující esej, jímž se George Steiner zařadil mezi přední filozofy kultury své doby. Tematicky navazuje na studii T. S. Eliota z roku 1948, jež zkoumá podstatu kultury a její postavení v západní společnosti. Steiner jde však ještě o něco dál a pokládá opomíjené a v mnoha případech doposud nevyřčené otázky, jimiž „naši“ kulturu představuje ve zcela novém světle. Čtenář má tak možnost podniknout unikátní historicko-filozoficko-literární sondu do dějin západní civilizace, jež odhaluje vzrušující, ale i značně znepokojující souvislosti mezi vyspělou civilizací a kulturním barbarstvím. Ústřední tezí, kterou se Steiner snaží obhájit, je tvrzení, že holocaust nemáme chápat jako exces, nýbrž jako doprovodný jev modernity, vyvěrající z příliš velké sázky na člověka, a že určité příčiny nelidskosti a obecné krize hodnot, jež vedly k současnému přehodnocení kultury, lze paradoxně najít v samotném srdci civilizovanosti.

  • Frontispice Jindřich Zeithamml.

  • Přeložil a doslovem vybavil Michal Kleprlík.

  • Náklad 800 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 168 stran

  • ISBN: 978-80-7645-024-0, 978-80-7645-026-4 (pdf), 978-80-7645-025-7 (ePub), 978-80-7645-027-1 (Mobi)
  • Cena: 248 Kč